28. мај 2010

Извештај са Првог туристичког форума на Копаонику

Туристичка организација Србије и Министарство економије и регионалног развоја – Сектор за туризам, у сарадњи са Туристичком организацијом Рашке, организовали су први Туристички форум, од 13. до 16. маја на Копаонику.

Уприличен је сусрет локалних туристичких организација са циљем дефинисања могућности развоја туристичке индустрије Србије на одрживим и конкурентским основама. Поред радних сесија, Туристички форум је био прилика за јединствену размену искустава.

Иако су идеја, концепт и програм Форума у позиву потенцијалним учесницима (локалне туристичке организације, хотели као и рецептивне туристичке агенције) били детаљно представљени број регистрованих од 165 делегата се не може сматрати задовољавајућим. Од укупно 110 локалних туристичких организација одазвало се само 36, присутвовало је само пет представника хотелске индустрије и само једна туристичка агенција, што се, упркос чињеници да је ово био 1. Форум, сматра пропуштеном приликом. Поставља се питање да ли они који нису присустовали схватају значај потребе да се у непосредном сусрету са представницима иностраних ПР компанија, међународних организација, представника министарстава и колега из других локалних туристичких организација (примери добре праксе у налажењу алтерантивних извора финансирања) упознају са свим актуелним темама из побројаних области, који дефинитивно битно утичу на рад и унапређење туристичке привреде. Изражавамо искрено веровање да ће у будућности локалне туристичке организације, представници хотелијера, туристичких агенција, водича и осталих комплементарних институција увидети значај присуства на оваквом једном скупу и одлучити да учествују у раду Форума предлажући актуелне теме и предаваче.

Значајан број сесија је указао на основне специфичности међународног тржишта коме гравитирају различити туристички производи Србије, које су тенденције процеса истраживања тржишта као и значај истраживања тржишта. Такође, указано је на најбоље примере из домаће праксе, елементе законодавства и правне регулативе туризма Србије, те на значај очувања животне средине и постављање основа развоја туризма на одрживим темељима.

Ову прилику користимо да захвалимо нашем домаћину ТСО Рашка, као и свим предавачима који су значајно допринели успешним резултатим Форума: Јасмина Искрин Бељан (ТО Сремски Карловци), Рафаел Пуповац (Национална корпорација за развој туризма), Ивана Дедијер, Мира Дудић, Љубомир Јовановић (МЕРР – Сектор за туризам), Скот Вејн и Младен Цветановић (УСАИД Мега Пројекат), као и представницима ПР комапанија из иностранства (Russell Stenhouse Велика Британија, Дамир Биуклић Италија, Eva Giese Немачка, Anna Polz Русија, Ramon Oliver Шпанија, Dennis van der Avoort Бенелукс)

Захваљујемо и представницима медија који су пратили рад Форума.

Резултат дискусија о актуелним темама и препорукама за будући рад своди се на следеће закључке Форума:

1. ПР компаније

1.1. Евидентно интересовање за Србију се сагледава кроз градске одморедогађаје/фестивале, где Београд, Нови Сад (који на велико чуђење није био присутан) и Ниш треба да буду инкубатори туристичких кретања ка осталим туристичким дестинацијама и производима. Евидентан је и интерес за тзв. Путеве културе, активни одмор, Путеве вина и гастрономије

1.2. Почетак интересовања ниско буџетних авио компанија са повећањем броја остварених летова у наредном периоду позитивно ће утицати на туристичка кретања ка Србији.

1.3. Ипак, неопходно је да се истакне да улазак на шенген листу и безвизни режим позитивно утичу, али треба усмерити акције ка креирању могућности уласка у земљу само са личном картом, јер туристи одређених земаља немају пасош.

1.4. Примедба на изразито високе тарифе за услуге водича и провизије локалних туристичких агенција

2. Статистика

2.1. Постојећи статистички подаци о кретањима туриста не задовољавају потребе туристичке привреде (хотелијери и остали учесници који су у обавези да пријављују посетиоце) који се такође не могу похвалити правовременим достављањем информација  друге стране такође не учествују.

2.2. Успех на тржишту се гарантује кроз познавање свог госта/туристе и његових потреба, жеља, карактеристика. У том смислу, ТОС ће координирати процес истраживања са ПР компанијама, УСАИД МЕГА пројектом и Статистичким заводом Србије. У овом процесу се очекује ушеће локалних туристичких организација.

3. Финансирање

3.1. Алтернативни извори финансирања пословања туристичких организација представљају значајан извор буџета, али једва неколико ЛТО зна да их користи. Сарадња са различитим међународним и домаћим агенцијама за развој, министарствима, али и међународним партнерима у ЕУ и учестовоање у приступнуим фондовима ЕУ морају бити један од битних елемената пословања и размишљања ЛТО.

3.2. Комерцијални приступ у изналажењу осталих извора финанирања попут продавница сувенира у оквиру ЛТО, едукација, посредовања су свакако добар пут за појачавање буџета.

3.3. Непоходно је да се у финансијски план ЛТО за 2011. унесе и ставка Туристички форум, како се финансијски разлози више не би наводили као разлог не присуствања Форуму.

4. ФОРУМ 2011

4.1. Дефинисана форма и циљеви који се желе постићи остају важећи и за наредни Форум. Молимо колеге који сматрају да могу и желе да угосте Форум званично пошаљу Позив чиме би започеле и припреме за наредни форум.

4.2. Тентативни датум за Форум је друга половина новембра како се колеге ЛТО не би извињавали заузетошћу у овом периоду године.

У очекивању ваших коментара, сугестија, критика, свима који су били присутни захваљујемо на учешћу и пријатељском дружењу.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone