2. jul 2010

Učešće TOS-a u organizaciji Konferencije „Mladi lideri“

U okviru pripreme buduće evropske strategije za Dunavski region, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije pokrenuo je inicijativu da se za vreme muzičkog festivala “Egzit“ održi Konferencija budućih lidera 14 podunavskih zemalja. Radi se o mladim ljudima koji se bave pitanjima Dunava, a dolaze iz politike, ekologije, nevladinog sektora.

Turistička organizacija Srbije je dala finansijsku podršku obezbeđivanjem ulaznica za ovaj događaj, kao i podršku u promotivnom materijalu, dajući doprinos ideji da je Dunav ne samo prirodni resurs ogromne vrednosti, već i direktna veza sa Evropom, dakle jedinstven Pan-evropski proizvod.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone