21. jun 2010

U Srbiju samo sa ličnim kartama

Građani država članica Evropske unije, kao i Švajcarske, Norveške i Islanda mogu da putuju u Srbiju samo sa ličnom kartom.

Vlada Srbije donela je 28. maja Odluku o zemljama čiji državljani mogu da ulaze u Srbiju sa važećom ličnom kartom, pa će tako u Srbiju pod tim uslovima moći da uđu građani država članica EU, Švajcarske, Norveške i Islanda.

Na području Srbije sa ličnom kartom građani tih zemalja moći će da borave do 90 dana.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Email this to someone