8. oktobar 2010

Gordana Plamenac izabrana za potpredsednika Evropske turističke komisije

Na 79. Generalnoj skupštini Evropske turističke komisije – ETC u Gentu u Belgiji 8. oktobra Gordana Plamenac, direktor Turističke organizacije Srbije, izabrana je za jednog od tri potpredsednika ETC-ja.

Evropska turistička komisija je međunarodna organizacija sa sedištem u Briselu. ETC se bavi promocijom Evrope kao jedinstvenog proizvoda na prekomorskim tržištima. ETC čini 39 Nacionalnih turističkih organizacija, predsednik ETC-ja je iz Nemačke, a pored Srbije potpredsednici su iz Belgije i Švajcarske.

Turistička organizacija Srbije je zvanično postala član Evropske Turističke Komisije na Malti, 3. septembra 2006. godine. Članstvo TOS-a u ETC-ju sa ostalim evropskim zemljama otvara mogućnost bolje marketinške promocije, ne samo u Evropi, već i na drugim kontinentima.

Izbor predstavnika Srbije kao jednog od potpredsednika ETC-ja je rezultat dosadašnjeg učešća TOS-a i Gordane Plamenac lično u aktivnostima ove organizacije.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone