23. јун 2010

Активни за Дунав

Дунав би, захваљујући одлуци Европске комисије да изради Стратегију развоја Дунава, требало да буде један од најважнијих паневропских промотивних производа. Из тог разлога, Туристичка организација Србије ће у промотивним активностима посветити додатну пажњу Дунаву, иако се он већ третира као главни туристички производ. Туристичка организација Србије ову и следећу годину посвећује представљању чистије и зеленије Србије у којој је могуће возити бицикл, једрити или посматрати птице, промовишући на тај начин здраву животну средину. Дунав, свакако, заузима посебно место у овој промоцији, са својим целокупним природним и културно-историјским богатством.

У циљу подизања свести о потреби заштите природних ресурса, ТОС је спровео кампању „Активни за Дунав“ у којој је Дунав приказан онаквим какав је сада – на жалост, прљав, али смо приказали и какав бисмо желели да буде, уједно се укључујући у акцију „Велико спремање Србије“. Овом кампањом желели смо да пошаљемо добру поруку не само о потреби постојања свести, већ и о конкретним активностима које се тичу очувања наших природних лепота, нарочито истичући значај воде, односно Дунава, његових притока и осталих река, као веома битног ресурса у многим сегментима.

У градовима на Дунаву постављени су банери који прате ову активност, на њима је приказан чист и запрљан Дунав, виђен очима различитих фотографа, а урађене су и лепезе са дунавским мотивима и порукама ка очувању овог природног блага.

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone