23. jun 2010

Aktivni za Dunav

Dunav bi, zahvaljujući odluci Evropske komisije da izradi Strategiju razvoja Dunava, trebalo da bude jedan od najvažnijih panevropskih promotivnih proizvoda. Iz tog razloga, Turistička organizacija Srbije će u promotivnim aktivnostima posvetiti dodatnu pažnju Dunavu, iako se on već tretira kao glavni turistički proizvod. Turistička organizacija Srbije ovu i sledeću godinu posvećuje predstavljanju čistije i zelenije Srbije u kojoj je moguće voziti bicikl, jedriti ili posmatrati ptice, promovišući na taj način zdravu životnu sredinu. Dunav, svakako, zauzima posebno mesto u ovoj promociji, sa svojim celokupnim prirodnim i kulturno-istorijskim bogatstvom.

U cilju podizanja svesti o potrebi zaštite prirodnih resursa, TOS je sproveo kampanju „Aktivni za Dunav“ u kojoj je Dunav prikazan onakvim kakav je sada – na žalost, prljav, ali smo prikazali i kakav bismo želeli da bude, ujedno se uključujući u akciju „Veliko spremanje Srbije“. Ovom kampanjom želeli smo da pošaljemo dobru poruku ne samo o potrebi postojanja svesti, već i o konkretnim aktivnostima koje se tiču očuvanja naših prirodnih lepota, naročito ističući značaj vode, odnosno Dunava, njegovih pritoka i ostalih reka, kao veoma bitnog resursa u mnogim segmentima.

U gradovima na Dunavu postavljeni su baneri koji prate ovu aktivnost, na njima je prikazan čist i zaprljan Dunav, viđen očima različitih fotografa, a urađene su i lepeze sa dunavskim motivima i porukama ka očuvanju ovog prirodnog blaga.

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone