Speleologija

Više od 100 godina vrše se stalna speleološka istraživanja pećina i jama u Srbiji i do sada istraženo više od 4000 objekata. Dominiraju vrelske, ponorske i tunelske rečne pećine, a dužina najvećih pećina kreće se od 2 do 7,5 km. Jame su, zbog relativno male debljine krečnjačke mase, manje zastupljene nego pećine. U grupi najdubljih objekata podjednako su zastupljeni kako korozivni (karstni), tako i ponorski (aktivni) tipovi. Dubina najvećih objekata kreće se od 150 do 280 m.

Turistički uređene pećine

Zlotske pećine – Lazareva pećina i Vernjikica

- lokacija: mesto Zlot kod Bora (210 km od Beograda)

- dužina: preko 7000 m (Lazareva), 1 km (Vernjikica)

- zanimljivosti: pećina je samo delimično turistički uređena, istraživanje pećine još nije završeno. Smatra se da je Lazareva najduža do sad otkrivena pećina u Srbiji.

Resavska pećina

- lokacija: selo Jelovac kod Despotovca (150 km od Beograda)

- dužina: 447m

Rajkova pećina

- lokacija: Majdanpek (186 km od Beograda)

- dužina: 2300 m

Potpećka pećina

- lokacija: selo Potpeće kod Užica (205 km od Beograda)

- dužina: 555 m

- zanimljivosti: ulazni otvor ogromnih dimenzija

Turistički neuređene pećine

Stopića pećina

- lokacija: selo Ljubiš kod Sirogojna, na Zlatiboru (240 km od Beograda)

- dužina: 1594 m

- zanimljivosti: najveće bigrene kade u pećinama u Srbiji

Bogovinska pećina

- lokacija: selo Bogovina kod Boljevca (210 km od Beograda)

- dužina: 5840 m

- zanimljivosti: mnoštvo pećinskog nakita svih vrsta

Ušački pećinski sistem (Ušačka pećina, Ledena pećina i Bezdana jama)

- lokacija: Sjenička pešter (Nova Varoš, 370 km od Beograda)

- dužina: 6185 m

- zanimljivosti: najduži pećinski sistem u Srbiji; u Ušačku pećinu se ulazi jedino iz čamca, iz reke Uvac; prvi pronađeni ostaci pećinskog medveda, mamuta i lisice iz praistorije kod nas pronađeni su u ovoj pećini

Samar

- lokacija: selo Kopajkošara kod Svrljiga (210 km od Beograda)

- dužina: 3167 m

- zanimljivosti: tunelska pećina; u ovoj pećini srpski speleolog Milutin Veljković 1976. je boravio 15 meseci u kontinuitetu, i time postigao svetski rekord

Jame

Rakin ponor

- lokacija: selo Kopana Glavica, planina Miroč, Donji Milanovac (225 km od Beograda)

- dubina: 285 m

- zanimljivosti: najdublja do sad istražena jama u Srbiji

Dubašnica

- lokacija: Dubašnička površ, Bor (210 km od Beograda)

- dubina: 276 m

Faca Šora

- lokacija: planina Miroč, Donji Milanovac (225 km od Beograda)

- dubina: 270 m

Veštački objekti

Podzemni kanali Petrovaradinske tvrđave

- lokacija: Petrovaradin, kod Novog Sada (82 km od Beograda)

- dužina: približno 30000 m

- zanimljivosti: najduži veštački speleološki objekt u Srbiji sa 7 nivoa

Tašmajdan

- lokacija: Tašmajdan, Beograd

- zanimljivosti: pećina, komandni bunker Vermahta u toku Drugog svetskog rata i podzemni prolazi

Rimski bunar

- lokacija: Beogradska tvrđava, Beograd

Rudnik “Šuplja stena”

- lokacija: selo Zuce, kod Avale, 15 km od Beograda

- dužina: oko 6000 m kanala u 14 nivoa

- zanimljivosti: najstariji rudnik žive u Evropi (oko 3000 godina), daje najčistiju živu na svetu

INFO

Savez speleoloških organizacija Srbije
www.speleo.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramfoursquare