Риболов

Разноврсна, очувана природа Србије, пасионираним риболовцима и рекреативцима нуди Дунав, Саву, Мораву, Тису, равничарске реке, њихове простране обале, језера, али и планинске брзаке и клисуре. Реке у Србији још увек су богате: кечигом, шараном, пастрмком, смуђем, штуком, као и бројним врстама тзв. беле рибе. Има чак и поточних и речних ракова.

Самосталан риболов је могућ уз риболовачку дозволу, која се добија преко клубова спортског риболова. На дозволи су одштампана правила спортског риболова, односно ловостај на племените врсте, време мреста за одредене врсте, начин и алати којима се обавља спортски риболов, као и дозвољене дужине риба за улов.

Врста рибе Ловна сезона
Кечига (Acipenser ruhenus L.) 01. 06 – 31. 03.
Пастрмка поточна (Saluo trutta m.fariol) 02. 03 – 30. 09.
Пастрмка језерска (Salmo trutta m. lacustrie L.) 02. 03 – 30. 09.
Смуђ (Lucioperca volgesis) 01. 05 – 28. 02.
Сом (Silurus glanis L.) 16. 06 – 30. 05.
Шаран (Cyprinus carip L.) 01. 06 – 30. 03.
Штука (Esox lucius L.) 01. 04 – 30. 09.

Река Дрина

У неким деловима Дрина је права планинска, дивља и изазовна река, а у другим мирна. Дрина је позната по најкрупнијим примерцима младице у Европи који достижу и до 30 кг. И остале салмонидне воде Србије се налазе у њеној близини. Реке Самковка, Тара, Рача право су место за трофејни улов или рекреативно пецање.

Река Сава

Најлепши доживљаји спортског риболова на реци Сави доживљавају се на два меандара – Засавици и Обедској бари.

Засавица – једно од последњих изворно очуваних мочварних подручја, идући од севера ка југу Србије (60 км од Београда).

Обедска бара – удаљен само 30 км од Београда. Меандар реке Саве са којим је и данас повезана са две речице представља прави рај за риболов.

Река Дунав

Велики и плави Дунав је кроз Србију највећим делом права равничарска река, али дивљих и природних обала. Лове се шаран, смуђ, сом, штука и све врсте „беле рибе“.

Риболов у Голубцу је могућ читавом дужином кеја од 3 км.

У Кладову су развијене две врсте риболова:

  • спортски риболов (разне технике риболова са обале): бела риба, смуђ на живу рибицу или силиконске варалице
  • професионални риболов мрежом – улов сома „на бућку“ из чамца, као карактеристичан начин риболова за нека дунавска подручја

Бешка има терене погодне за спортски риболов, велике дубине (15-20 м), са бројним рукавцима, плавним подручјима и адама.

Река Велика Морава

Спортским риболовом може се бавити на свим водама око Јагодине, Смедерева и Велике Плане. Посебно су атрактивна Предорско и Багрданско језеро. На Предорском језеру прави заљубљеници овог спорта се баве CART риболовом на шарана.

Код Смедерева, риба се лови при дну, са оловом, а пошто је река брза олово треба да је теже него за пецање на Дунаву. Овде се најчешће лове мрена, сом, смуђ и друге беле рибе.

Река Тиса

Река Тиса тече кроз Банат и Бачку и права је равничарска река, широка и наизглед спора. Богата је разним врстама рибе и привлачи многобројне риболовце. Лове се: шаран, протвиш јаз, крупан сом на бућку, али и ретке рибе попут кечиге и мрене.

Поред ове помало тајанствене и још недовољно откривене реке, има доста старих корита богатих штуком, белом рибом, шараном, амуром, толстолобиком и другом рибом.

Царска бара

Налази се у међуречју Бегеја и Тисе на површини од око 1700 хектара. Разноликост природног резервата, испреплетаност речног, барског, мочварног, ливадског, слатинастог и шумског екосистема, Царску бару чини јединственом у овом делу Европе.

Атрактивни терени за ловни туризам на ширем подручју Рибњака, као и уређена места за спортски риболов привлаче пажњу уживалаца у овим активностима.

Ада Сафари, Ада Циганлија

www.adasafari.co.rs

Савско језеро на Ади Циганлији налази се такорећи у самом Београду. Језеро је порибљено капиталним и ретким примерцима рибе строго контролисаног квалитета. Риболовце очекује 40 нумерисаних пецарошких места, а обала је уређена. Дно је муљевито и пешчано. У језеру има шарана, бабушке и лињака – познатог као „риба лекар“.

Језеро Бели Рзав

Језеро Бели Рзав (Заовине) на планини Тари, удаљено је од Бајине Баште 30 км, и окружено је бујном вегетацијом. Својом дубином чисте и бистре воде никога не оставља равнодушним, риболовце посебно. У њему се лови клен, сом, штука и пастрмка.

Језеро Перућац

Језеро Перућац је удаљено од Бајине Баште 13 км. Стрме обале и аутентичан кањон јесу атрактивни, али тешко приступачни. Риба се лови из чамца или малих сојеница расутих по обалама, а језеро нуди шарана, сома, скобаља и плотице. Богато је ципринидним рибама, а улови се и крупна пастрмка.

Језеро Тресетиште

Привлачност језера Тресетиште је у споју пешчаре и воде. Налази се на заштићеном подручју Суботичке пешчаре и еколошки је изузетно чисто. На Тресетишту је развијен висок ниво спортско-рекреативног туризма. Овде шаран и амур теже од 15 до 20 кг, а има и тежих примерака.

Власинско језеро

Изградњом бране на реци Власини настало је Власинско језеро на надморској висини од 1214 м и представља праву оазу очуване природе. Подизањем нивоа воде, на језеру се формирају велика пливајућа острва – заштитни знак овог језера. Поред пастрмке, лови се сом, клен, гргеч, бели амур, шаран и бабушка.

ИНФО

Савез спортских риболоваца Србије
www.ribolovci.org
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail