Ribolov

Raznovrsna, očuvana priroda Srbije, pasioniranim ribolovcima i rekreativcima nudi Dunav, Savu, Moravu, Tisu, ravničarske reke, njihove prostrane obale, jezera, ali i planinske brzake i klisure. Reke u Srbiji još uvek su bogate: kečigom, šaranom, pastrmkom, smuđem, štukom, kao i brojnim vrstama tzv. bele ribe. Ima čak i potočnih i rečnih rakova.

Samostalan ribolov je moguć uz ribolovačku dozvolu, koja se dobija preko klubova sportskog ribolova. Na dozvoli su odštampana pravila sportskog ribolova, odnosno lovostaj na plemenite vrste, vreme mresta za odredene vrste, način i alati kojima se obavlja sportski ribolov, kao i dozvoljene dužine riba za ulov.

Vrsta ribe Lovna sezona
Kečiga (Acipenser ruhenus L.) 01. 06 – 31. 03.
Pastrmka potočna (Saluo trutta m.fariol) 02. 03 – 30. 09.
Pastrmka jezerska (Salmo trutta m. lacustrie L.) 02. 03 – 30. 09.
Smuđ (Lucioperca volgesis) 01. 05 – 28. 02.
Som (Silurus glanis L.) 16. 06 – 30. 05.
Šaran (Cyprinus carip L.) 01. 06 – 30. 03.
Štuka (Esox lucius L.) 01. 04 – 30. 09.

Reka Drina

U nekim delovima Drina je prava planinska, divlja i izazovna reka, a u drugim mirna. Drina je poznata po najkrupnijim primercima mladice u Evropi koji dostižu i do 30 kg. I ostale salmonidne vode Srbije se nalaze u njenoj blizini. Reke Samkovka, Tara, Rača pravo su mesto za trofejni ulov ili rekreativno pecanje.

Reka Sava

Najlepši doživljaji sportskog ribolova na reci Savi doživljavaju se na dva meandara – Zasavici i Obedskoj bari.

Zasavica – jedno od poslednjih izvorno očuvanih močvarnih područja, idući od severa ka jugu Srbije (60 km od Beograda).

Obedska bara – udaljen samo 30 km od Beograda. Meandar reke Save sa kojim je i danas povezana sa dve rečice predstavlja pravi raj za ribolov.

Reka Dunav

Veliki i plavi Dunav je kroz Srbiju najvećim delom prava ravničarska reka, ali divljih i prirodnih obala. Love se šaran, smuđ, som, štuka i sve vrste „bele ribe“.

Ribolov u Golubcu je moguć čitavom dužinom keja od 3 km.

U Kladovu su razvijene dve vrste ribolova:

  • sportski ribolov (razne tehnike ribolova sa obale): bela riba, smuđ na živu ribicu ili silikonske varalice
  • profesionalni ribolov mrežom – ulov soma „na bućku“ iz čamca, kao karakterističan način ribolova za neka dunavska područja

Beška ima terene pogodne za sportski ribolov, velike dubine (15-20 m), sa brojnim rukavcima, plavnim područjima i adama.

Reka Velika Morava

Sportskim ribolovom može se baviti na svim vodama oko Jagodine, Smedereva i Velike Plane. Posebno su atraktivna Predorsko i Bagrdansko jezero. Na Predorskom jezeru pravi zaljubljenici ovog sporta se bave CART ribolovom na šarana.

Kod Smedereva, riba se lovi pri dnu, sa olovom, a pošto je reka brza olovo treba da je teže nego za pecanje na Dunavu. Ovde se najčešće love mrena, som, smuđ i druge bele ribe.

Reka Tisa

Reka Tisa teče kroz Banat i Bačku i prava je ravničarska reka, široka i naizgled spora. Bogata je raznim vrstama ribe i privlači mnogobrojne ribolovce. Love se: šaran, protviš jaz, krupan som na bućku, ali i retke ribe poput kečige i mrene.

Pored ove pomalo tajanstvene i još nedovoljno otkrivene reke, ima dosta starih korita bogatih štukom, belom ribom, šaranom, amurom, tolstolobikom i drugom ribom.

Carska bara

Nalazi se u međurečju Begeja i Tise na površini od oko 1700 hektara. Raznolikost prirodnog rezervata, isprepletanost rečnog, barskog, močvarnog, livadskog, slatinastog i šumskog ekosistema, Carsku baru čini jedinstvenom u ovom delu Evrope.

Atraktivni tereni za lovni turizam na širem području Ribnjaka, kao i uređena mesta za sportski ribolov privlače pažnju uživalaca u ovim aktivnostima.

Ada Safari, Ada Ciganlija

www.adasafari.co.rs

Savsko jezero na Adi Ciganliji nalazi se takoreći u samom Beogradu. Jezero je poribljeno kapitalnim i retkim primercima ribe strogo kontrolisanog kvaliteta. Ribolovce očekuje 40 numerisanih pecaroških mesta, a obala je uređena. Dno je muljevito i peščano. U jezeru ima šarana, babuške i linjaka – poznatog kao „riba lekar“.

Jezero Beli Rzav

Jezero Beli Rzav (Zaovine) na planini Tari, udaljeno je od Bajine Bašte 30 km, i okruženo je bujnom vegetacijom. Svojom dubinom čiste i bistre vode nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ribolovce posebno. U njemu se lovi klen, som, štuka i pastrmka.

Jezero Perućac

Jezero Perućac je udaljeno od Bajine Bašte 13 km. Strme obale i autentičan kanjon jesu atraktivni, ali teško pristupačni. Riba se lovi iz čamca ili malih sojenica rasutih po obalama, a jezero nudi šarana, soma, skobalja i plotice. Bogato je ciprinidnim ribama, a ulovi se i krupna pastrmka.

Jezero Tresetište

Privlačnost jezera Tresetište je u spoju peščare i vode. Nalazi se na zaštićenom području Subotičke peščare i ekološki je izuzetno čisto. Na Tresetištu je razvijen visok nivo sportsko-rekreativnog turizma. Ovde šaran i amur teže od 15 do 20 kg, a ima i težih primeraka.

Vlasinsko jezero

Izgradnjom brane na reci Vlasini nastalo je Vlasinsko jezero na nadmorskoj visini od 1214 m i predstavlja pravu oazu očuvane prirode. Podizanjem nivoa vode, na jezeru se formiraju velika plivajuća ostrva – zaštitni znak ovog jezera. Pored pastrmke, lovi se som, klen, grgeč, beli amur, šaran i babuška.

INFO

Savez sportskih ribolovaca Srbije
www.ribolovci.org
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail