Наутика

Реке у Србији које имају међународни или међудржавни режим пловидбе су Дунав, Сава и Тиса. Делимично су пловне реке Велика Морава и Тамиш, а и на појединим језерима у Србији је могућа пловидба. Поред кружних путовања бродом, могућа је индивидуална пловидба власника бродова на рекама и језерима, а постоји и изнајмљивање бродова и једрилица.

Дунав

Дунав је најпопуларнија река на свету за речна крстарења, током којих се дању плови, а ноћу се зауставља на пристаништима у Новом Саду или Београду. Организоване су и додатне активности у градовима за туристе са великих речних крузера (обилазак аутобусом, разгледање културно-историјских атракција…).

Дунав је најдужа река у Европској Унији, а кроз Србију тече у дужини од 588 км, од Бездана до Тимока. Део Дунава који протиче кроз Србију може се поделити на четири главна дела:

  • Војвођанска равница – У овом делу свог тока Дунав има све карактеристике низијске реке: при већим водостајима се разлива стварајући бројне рукавце и аде које настањују аутентичне животињске и биљне врсте. Најбитније дестинације на овом делу тока су: Апатин 1401,1. км, Карађорђево 1310. км, Бачка Паланка 1298,6. км, Нови Сад 1255. км, Сремски Карловци 1244. км и Земун 1173. км.
  • Београд – Ђердап – На путу кроз Војводину Дунав прима воде река Тисе и Саве и постаје велика и моћна река, а низводно од Београда мења се природа и рељеф. Главне дестинације на овом делу тока су: Београд 1170. км, Панчево 1154. км, Винча 1145,5. км, Гроцка 1132. км, Смедерево 1116. км и Велико Градиште 1059. км.
  • Ђердапска клисура – Највећа речна клисура у Европи простире се од 931. км до 1048. км, и дели се на два сектора: Горњу клисуру, коју чине Голубачка клисура и Господин вир, и Доњу клисуру, коју чине Казанска и Сипска клисура. Главне дестинације на овом делу тока су: Голубац 1042. км, Лепенски Вир 1004,2. км, Доњи Милановац 991. км и Текија 956,2. км.
  • Кладово – Ушће Тимока – Изласком из Ђердапске клисуре, Дунав наставља пут окружен питомим брежуљцима , кроз 80 км дуго Ђердапско језеро, од 943. до 863,5. км, од Караташа до Прахова. Главне дестинације на овом делу су: Кладово 933. км, Брза Паланка 883,5. км и Прахово 861. км.

Сава

Река Сава протиче кроз четири земље: Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину и Србију, и представља међународни пловни пут. Пловна је за велика пловила од Београда до Славонског брода (км 377) и мања пловила до Сиска (км 583).

Тиса

Река Тиса извире у Украјини и пролази кроз Мађарску, Румунију, Словачку и Србију. Пловна је на дужини од 532 км, а протиче кроз Србију у дужини од 168 км. Има статус међудржавног пловног пута, што значи да је пловидба на њој слободна за бродове који плове под мађарском и српском заставом.

ИНФО

Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“
www.plovput.rs

Notices to Skippers
http://nts.plovput.rs


facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail