Banja Vrdnik

Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore, na nadmorskoj visini od 210 m. Banja je udaljena od Beograda 74 km, a od Novog Sada 24 km.

Klima je umereno-kontinentalna, sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2200 časova godišnje. Čist vazduh sa velikim sadržajem ozona, banju Vrdnik svrstava i u red vazdušnih banja.

Banja Vrdnik ima izvore termalne vode temperature 32,5°C, što vodu svrstava u hipoterme, sa širokim spektrom delovanja na ljudski organizam.

Lečenje se sprovodi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“, koja raspolaže savremenom opremom za pružanje svih metoda fizikalne medicine i rehabilitacije i stručnim timom lekara specijalista i akupunkturologa.

U Banji Vrdnik se leče:

  • svi oblici reumatskih oboljenja
  • postoperativna i postreumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba
  • oboljenja perifernog centralnog motornog neurona
  • bolni sindromi
  • rekovalescentna stanja
  • respiratorna i ginekološka oboljenja
  • migrenozna stanja
  • deformiteti zglobova i kičmenog stuba

Posetiocima banje pruža se mogućnost korišćenja otvorenog olimpijskog bazena, zatvorenih bazena, saune, kao i fudbalskog igrališta, pogodnog za sportske pripreme.

U Vrdniku se nalaze manastir Ravanica i Vrdnička kula – lokalitet iz Rimskog doba, a na Fruškoj gori se nalazi još 16 manastira, koji svojom lepotom, značajem i vrednošću kulturnog blaga privlače brojne goste.

INFO

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“
Karađorđeva 6, 22480 Vrdnik
tel. +381 (0)22 465-634, faks 465-819
www.termal-vrdnik.com
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail