Bujanovačka Banja

Bujanovačka Banja se nalazi na jugu Srbije, pored drumskog i železničkog pravca Beograd-Skoplje, 2,5 km od Bujanovca. Od Beograda je udaljena 360 km, a od Vranja 14 km. Ovaj deo Vranjske kotline smešten je u gornjem toku Južne Morave, na nadmorskoj visini od 400 m.

Izuzetni rezultati u lečenju postižu se kombinovanjem najsavremenijih medicinskih metoda sa lekovitošću prirodnih faktora – termomineralnih voda, lekovitog blata – peloida i prirodnog gasa. Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi. Temperatura vode na izvorištu iznosi 43°C. Bujanovačko blato je vulkanskog porekla i ubraja se među najkvalitetnija na svetu. Tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki. Bujanovačka Banja je jedina banja u našoj zemlji koja najsavremenijim metodama primenjuje prirodni gas ugljen-dioksid u lečenju oboljenja.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“ raspolaže savremenom aparaturom za dijagnostiku i lečenje („Puva“ – aparat, laser, elektromiograf…), kao i laboratorijom. O pacijentima brine veliki broj stručnih kadrova različitih profila medicinske struke: fizijatri, kardiolozi, reumatolozi, dermatovenerolozi, defektolozi, lekari opšte prakse i fizioterapeuti. Rehabilitacija obolelih vrši se pod neposrednim nadzorom stručnjaka Medicinskog fakulteta u Beogradu.

U Bujanovačkoj Banji se leče:

  • reumatske bolesti (hronični reumatizam, Behterevljeva bolest, artroza zglobova, spondiloza, diskopatija)
  • stanja posle povreda
  • hronična oboljenja probavnog trakta
  • kožna oboljenja (ekcemi, psorijaza)
  • ginekološka oboljenja
  • neurološka oboljenja (centralne i periferne oduzetosti, neuralgije i išialgije)

Kao nastavak lečenja u kućnim uslovima proizvedeno je i pomoćno lekovito sredstvo „parafango“. To je smesa parafina i lekovitog blata, prilagođena izuzetno jednostavnoj kućnoj upotrebi.

U blizini Bujanovačke Banje nalazi se Prohorovo, područje izuzetnih prirodnih vrednosti. Prohorovo obuhvata dolinu reke Pčinje, planine Kozjak i Rujan i predstavlja izuzetno pogodno područje za izletnički i lovni turizam.U njeg ovom centru nalazi se manastir Sv. Otac Prohor Pčinjski iz 11. veka, sa manastirskim konakom koji je preuređen za smeštaj turista. U blizini Prohorova nalaze se i arheološka nalazišta iz srednjeg veka.

INFO

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“
17520 Bujanovac
tel. +381 (0)17 651-292, faks 651-810
www.vrelobujanovac.co.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail