Izuzetne destinacije Evrope

Konkurs za izbor „Izuzetne destinacije Evrope“ u Srbiji

Turistička organizacija Srbije kao nosilac projekta Evropske komisije pod nazivom European Destinations of Excellence – EDEN raspisuje 24. aprila 2015. ovogodišnji konkurs za odabir „Izuzetne destinacije Evrope“ u Srbiji.

Tema ovogodišnjeg EDEN projekta u Srbiji i ostalim evropskim zemljama je „Turizam i lokalna gastronomija“.Konkurs ima za cilj da identifikuje i nagradi turistički manje razvijene i poznate destinacije koje svojom turističkom ponudom i promocijom obuhvataju teritorijalno-specifičnu gastronomsku ponudu. Poseban naglasak biće stavljen na domaće poljoprivredne i prehrambene proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom.

Konkursom će biti izvršen odabir jedne pobedničke i dve prateće destinacije. Izabrane destinacije u Srbiji biće uvršćene u „Mrežu izuzetnih destinacija Evrope“ (EDEN Network), čiji ciljevi su stvaranje platforme za razmenu dobrih primera iz prakse među nagrađenim destinacijama i podsticanje drugih destinacija u Evropi da usvoje modele održivog turističkog razvoja. Pobednička i prateće destinacije biće promovisane i na međunarodnom planu kroz posebnu publikaciju posvećenu ovom projektu, kao i putem sajtova Turističke organizacije Srbije, Evropske komisije i društvenih mreža.

Više informacija o konkursu, uključujući kriterijume za odabir destinacije i obrazac za prijavu zajedno sa uputstvom za njegovo popunjavanje, možete pronaći u okviru stranica internet prezentacije Turističke organizacije Srbije posvećenih ovom projektu www.srbija.travel/EDEN.

Popunjen obrazac i prateću dokumentaciju treba dostaviti u elektronskom obliku najkasnije do nedelje 24. maja 2015. godine u 23:59 časova. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Po zaključenju konkursa, tehnički i stručni žiri obaviće proveru i ocenjivanje podnetih prijava. U prvoj polovini juna meseca 2015. godine biće organizovane inspekcijske posete destinacijama u užem izboru, nakon čega će uslediti njihovo konačno rangiranje i objava rezultata.

Za sve dodatne informacije o konkursu na raspolaganju su adresa e-pošte eden@serbia.travel i brojevi telefona 011/6557-109 i 011/6557-112.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail