Календар догађаја

„Календар приредби“ Туристичке организације Србије обухвата бројне приредбе, сајмове, културне, спортске, привредне и друге манифестације, које се организују разним поводима и са различитим садржајима, а који изузетно обогаћују туристичку понуду Србије. Највећу пажњу домаћих и страних туриста привлаче манифестације посвећене неговању традиције, народних обичаја, фолклора и домаће радиности. Манифестације се догађају током целе године, а најбројније су у летњим месецима, поводом значајних историјских датума или берби, жетви и др.

Једна од основних карактеристика манифестација јесте масовност и велико интересовање за садржаје. У време одржавања манифестација туристичка места бележе већу посећеност. Многе приредбе, посебно оне са дугом традицијом, имају своју сталну публику која долази са циљем да види манифестацију, доживи атмосферу и понесе утисак. Отуда су манифестације директно у функцији повећања туристичког промета, како домаћег тако и иностраног, при чему би њихов атрактивни и занимљив садржај требало уврстити у програме туристичких агенција.

Манифестације и приредбе обухваћене у овом Календару дају нову димензију како туристичкој понуди места у којем се одржавају, тако и Републике Србије у целини. Бројним манифестацијама исказује се богатство и разноликост народног стваралаштва Србије, којима се на основу старог и традиционалног, гради и развија ново и модерно у култури, уметности и укупном стваралаштву.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail


Место:

Датум:
narodnoизворно народно стваралаштво
kulturaпозоришна, литерарна, музичка, филмска представа / културни фестивал / уметничка колонија
gastroгастрономска приредба
kongresконгрес / саветовање
sajamсајам / изложба / берза
sportспортско-рекреативна приредба
privrednaпривредна / промотивна манифестација
praznikпразник / јубилеј