Брод

Унутрашње пловне путеве Србије, на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе, чине реке:

 • Дунав, у дужини од 588 km
 • Сава, у дужини од 198,6 km
 • Тиса, у дужини од 164 km

Река Дунав представља европски саобраћајни коридор 7.

Лучке капетаније пружају информације и упутства о стању пловног пута, пловидби кроз каналску мрежу Дунав – Тиса – Дунав, пловидби кроз преводнице Хидроелектране „Ђердап“, пловидби у пограничном појасу, граничне и царинске формалности и упутства о процедури испловљавања из територијалних вода Србије и упловљавања у стране територијалне воде.

У току зимских периода при појави леда, безбедност пловила је угрожена, па је неопходно пловила склонити са отворене реке на сигурна места – зимовнике. Навигациони период на Дунаву је од 1. марта до 25. децембра. У зимама без леда пловидба је могућа, али није економична због кратке обданице и ниског водостаја. Дневне извештаје о водостају свакодневно у 12.10 емитује Радио Београд 1.

На унутрашње пловне путеве Србије примењују се „Основне одредбе о пловидби на Дунаву“, које је донела Дунавска комисија 1990.

РЕЧНИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ:

 • Бездан – Mohacs
 • Кањижа – Szeged
 • Велико Градиште – Belobresca
 • Доњи Милановац – Svinita
 • Текија – Orsova
 • Кладово – Turnu Severin
 • Прахово – Portile de Fior 1

Унутрашњи речни гранични прелази:
Апатин, Нови Сад и Београд (Савско пристаниште)

ЛУЧКЕ КАПЕТАНИЈЕ НА ДУНАВУ:

 • Бездан, Царинска колонија бб, 25270 Бездан, тел. +381 (0)25 819-958
 • Апатин, Дунавске обале бб, 25260 Апатин, тел. +381 (0)25 772-245
 • Бачка Паланка (у реконструкцији)
 • Нови Сад, Београдски кеј 11, 21000 Нови Сад, тел. +381 (0)21 526-684
 • Београд, Карађорђева 6, 11000 Београд, тел. +381 (0)11 202-9906
 • Панчево, Доситеја Обрадовића 13, 26100 Панчево, тел. +381 (0)13 342-560
 • Смедерево, Деспота Ђурђа 11, 11300 Смедерево, тел. +381 (0)26 227-140
 • Велико Градиште, Обала Краља Петра 13, 12220 Велико Градиште, тел. +381 (0)12 662-219
 • Кладово, Дунавска 11, 19320 Кладово, тел. +381 (0)19 800-284
 • Прахово, Пристанишна зона бб, 19330 Прахово, тел. +381 (0)19 524-026

 ЛУЧКЕ КАПЕТАНИЈЕ НА САВИ И ТИСИ:

 • Сремска Митровица, Променада 13, 22000 Сремска Митровица, тел. +381 (0)22 621-080
 • Сента, Тиски цвет 6, 24400 Сента, тел. +381 (0)24 812-200
 • Тител, Потиски кеј 1, 21240 Тител, тел. +381 (0)21 862-133

ИНФО:

Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“
Француска 9, 11000 Београд, тел. +381 (0)11 3029-800
www.plovput.rs

Југословенско речно бродарство
Кнеза Милоша 82, 11000 Београд, тел. +381 (0)11 3617-040
www.jrb.co.rs

Дунавска комисијаwww.danubecommission.org

Савска комисијаwww.savacommission.org

Луке на Дунавуwww.danubeports.info

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail