Brod

Unutrašnje plovne puteve Srbije, na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe, čine reke:

 • Dunav, u dužini od 588 km
 • Sava, u dužini od 198,6 km
 • Tisa, u dužini od 164 km

Reka Dunav predstavlja evropski saobraćajni koridor 7.

Lučke kapetanije pružaju informacije i uputstva o stanju plovnog puta, plovidbi kroz kanalsku mrežu Dunav – Tisa – Dunav, plovidbi kroz prevodnice Hidroelektrane „Đerdap“, plovidbi u pograničnom pojasu, granične i carinske formalnosti i uputstva o proceduri isplovljavanja iz teritorijalnih voda Srbije i uplovljavanja u strane teritorijalne vode.

U toku zimskih perioda pri pojavi leda, bezbednost plovila je ugrožena, pa je neophodno plovila skloniti sa otvorene reke na sigurna mesta – zimovnike. Navigacioni period na Dunavu je od 1. marta do 25. decembra. U zimama bez leda plovidba je moguća, ali nije ekonomična zbog kratke obdanice i niskog vodostaja. Dnevne izveštaje o vodostaju svakodnevno u 12.10 emituje Radio Beograd 1.

Na unutrašnje plovne puteve Srbije primenjuju se „Osnovne odredbe o plovidbi na Dunavu“, koje je donela Dunavska komisija 1990.

REČNI GRANIČNI PRELAZI:

 • Bezdan – Mohacs
 • Kanjiža – Szeged
 • Veliko Gradište – Belobresca
 • Donji Milanovac – Svinita
 • Tekija – Orsova
 • Kladovo – Turnu Severin
 • Prahovo – Portile de Fior 1

Unutrašnji rečni granični prelazi:
Apatin, Novi Sad i Beograd (Savsko pristanište)

LUČKE KAPETANIJE NA DUNAVU:

 • Bezdan, Carinska kolonija bb, 25270 Bezdan, tel. +381 (0)25 819-958
 • Apatin, Dunavske obale bb, 25260 Apatin, tel. +381 (0)25 772-245
 • Bačka Palanka (u rekonstrukciji)
 • Novi Sad, Beogradski kej 11, 21000 Novi Sad, tel. +381 (0)21 526-684
 • Beograd, Karađorđeva 6, 11000 Beograd, tel. +381 (0)11 202-9906
 • Pančevo, Dositeja Obradovića 13, 26100 Pančevo, tel. +381 (0)13 342-560
 • Smederevo, Despota Đurđa 11, 11300 Smederevo, tel. +381 (0)26 227-140
 • Veliko Gradište, Obala Kralja Petra 13, 12220 Veliko Gradište, tel. +381 (0)12 662-219
 • Kladovo, Dunavska 11, 19320 Kladovo, tel. +381 (0)19 800-284
 • Prahovo, Pristanišna zona bb, 19330 Prahovo, tel. +381 (0)19 524-026

 LUČKE KAPETANIJE NA SAVI I TISI:

 • Sremska Mitrovica, Promenada 13, 22000 Sremska Mitrovica, tel. +381 (0)22 621-080
 • Senta, Tiski cvet 6, 24400 Senta, tel. +381 (0)24 812-200
 • Titel, Potiski kej 1, 21240 Titel, tel. +381 (0)21 862-133

INFO:

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“
Francuska 9, 11000 Beograd, tel. +381 (0)11 3029-800
www.plovput.rs

Jugoslovensko rečno brodarstvo
Kneza Miloša 82, 11000 Beograd, tel. +381 (0)11 3617-040
www.jrb.co.rs

Dunavska komisijawww.danubecommission.org

Savska komisijawww.savacommission.org

Luke na Dunavuwww.danubeports.info

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail