Улазак и боравак странаца

ОБАВЕШТЕЊЕ: Одлуком Владе Републике Србије, од 8. новембра 2014. године сви носиоци путних исправа, који поседују важећу Сцхенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица ЕУ или визу САД, као и носиоци страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Сцхенген зоне, државама чланицама ЕУ или САД могу путовати и боравити у Републици Србији без визе најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.

Почев од 12. јуна 2010. године, грађани земаља ЕУ, Швајцарске Конфедерације, Краљевине Норвешке, Републике Исланд, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније могу улазити у Републику Србију користећи своје личне карте и задржати се до 90 дана.

Страни држављани улазе и бораве у Републици Србији, под условима из Закона о странцима, са важећом путном исправом у коју је унета виза или одобрење боравка, уколико законом или међународним уговором није другачије одређено.

Улазак у Републику Србију биће одбијен странцу ако:

1) нема важећу путну исправу или визу, уколико је потребна

2) нема довољна финансијска средства за издржавање за време боравка у Србији, за повратак у земљу порекла или транзит у трећу земљу, или му на други начин није обезбеђено издржавање за време боравка у Србији

3) не испуњава услове за транзитни улазак у трећу државу

4) има забрану преласка државне границе или се води као међународни преступник

5) нема потврду о вакцинисању или други доказ да није оболео, а долази са подручја захваћеног епидемијом заразних болести

6) постоје разлози заштите јавног поретка или безбедности Републике Србије и њених грађана

7) постоји оправдана сумња да боравак у Србији неће користити у намераване сврхе

ПРИЈАВА БОРАВКА СТРАНАЦА

Фирме или грађани Србије који пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и грађани Србије код којих странци долазе у посету, дужни су да локалној Полицијској станици пријаве боравак странаца у року од 24 часа од тренутка пружања услуге смештаја странцу, односно од доласка странца у посету.

Ако странац не користи смештај у званичним смештајним објектима или код приватних лица, дужан је да локалној Полицијској станици пријави боравак и промену адресе у року од 24 часа од доласка у место боравишта, односно од дана промене адресе. Боравиште је место у коме странац има намеру да борави дуже од 24 часа.

ИНФО

Министарство унутрашњих послова
Бул. Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд
тел. ++381 (0)11 306-2000
www.mup.gov.rs
– Управа Граничне полиције, тел. 311-8890
– Дежурна служба Полиције, тел. 192
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail