Понтес

Остаци Трајановог моста на Дунаву и римског каструма Pontes налазе се код села Костол, 5 km низводно од Кладова. Мост, подигнут између 103. и 105, дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска. Са десне, српске стране реке, налазе се остаци четири зидана ступца, некада лучно повезаних, док је део преко речног корита био премошћен дрвеном решеткастом конструкцијом која се ослањала на зидане ступце.

Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, подигнута су војна утврђења Понтес на десној и Дробета на левој обали Дунава. Понтес, приближно квадратне основе, задржао је функцију одбране овог дела лимеса све до 6. века. Поред основних пунктова каструма – бедема, кула и капија – археолошким истраживањима утврђен је план и распоред објеката унутар бедема и констатовано да почетком 4. века, са променама у римској војсци, долази до стварања новог концепта унутрашњости Понтеса.

У античком утврђењу као и на простору изван њега формирана су средњовековна насеља и некрополе са слојевима 9-10, 11-12. и 14. века. Заштитна археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. у оквиру изградње Хидроелектране „Ђердап II“. У циљу заштите од повећаног водостаја Дунава, остаци приступних делова Трајановог моста заштићени су загатом. Подводна археолошка истраживања остатака моста започела су 2003.

ИНФО

Народни музеј у Београду
Археолошки музеј Ђердапа
Трг краља Петра бб, 19320 Кладово
тел. ++381 (0)19 803-900
www.narodnimuzej.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail