Kalenić

Manastir Kalenić je smešten na obroncima Gledićkih planina, zapadno od sela Oparića u Levču. Od prvobitnog manastirskog kompleksa ostala je samo crkva Vavedenja Bogorodice. Podignut je i ukrašen freskama početkom 15. veka kao zadužbina plemića Bogdana, koji je služio kao visoki činovnik na dvoru despota Stefana Lazarevića.

Ubraja se među najlepše spomenike moravske arhitekture i vizantijskog graditeljstva. Građena je po uzoru na Lazaricu, sa osnovom u obliku sažetog trkonhosa, oltarska apsida i bočne konhe su spolja petostrane, a iznutra polukružne. Nad prostorom između konhi uzdiže se centralno kube, osmostranog tambura sa stepenasto urezanim prozorima, kolonetama i ukrasima od šahovskih polja. Crkva je spolja veoma slikovita, zbog lepo složenih belih blokova kamena i crvene opeke. Iznad prozora i portala je plitko rezana plastična dekoracija sa predstavama ptica, grifona, lavova. Glavni motiv reljefne dekoracije je preplet od dvočlane trake, stilizovani ljiljan i palmeta, antropomorfne i zoomorfne predstave.

Izvanredno slikarstvo prefinjenog kolorita i setnih likova svetitelja ubraja se u vrhunska slikarska ostvarenja u celom vizantijskom svetu prve četvrtine 15. veka. Naročito se ističu kompozicije Svadba u Kani, predstave svetih ratnika i svetitelja u medaljonima. Autori su dva poetski nadahnuta i veoma darovita slikara, od kojih je jedan po imenu Radoslav, autor minijatura u čuvenom srpskom „Petrogradskom jevanđelju“ iz 1429.


facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail