Saborna crkva, Beograd

Saborna crkva Sv. arhangela Mihaila građena je od 1837. do 1840. na mestu stare crkve iz 1728, po planovima pančevačkog graditelja A. F. Kverfelda. Arhitektonski je oblikovana u stilu klasicizma, sa elementima baroka, kao jednobrodna građevina sa visokim zvonikom na zapadu

Opremanje i dekorisanje unutrašnjosti izvedeno je između 1841. i 1845. Nacrte za rezbarske radove izradio je poznati vajar i medaljar Dimitrije Petrović, dok je slikarske radove izveo Dimitrije Avramović, jedan od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka, formiran pod uticajem bečke umetničke akademije i nazarenskih shvatanja u crkvenom slikarstvu.

Saborna crkva u Beogradu spada među najveće crkvene građevine podignute u Kneževini Srbiji. Vezuje se za prelomnu etapu u razvoju srpske umetnosti 19. veka i njeno približavanje zapadnoevropskim tokovima. Značajna je i kao katedralni hram grada za koji su vezani mnogi istorijski događaji iz prošlosti Beograda i Srbije.

U njoj se nalaze mošti kneza Stefana Štiljanovića, grobnice kneza Miloša i kneza Mihaila Obrenovića. U porti Saborne crkve sahranjeni su Dositej Obradović i Vuk Karadžić.

INFO

Saborni hram Sv. arhangela Mihaila
Kneza Sime Markovića 3, 11000 Beograd
tel. ++381 (0)11 2636-684
www.saborna-crkva.com
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail