Sinagoga, Subotica

Sinagoga u Subotici sagrađena je 1902. prema projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deže Jakaba, saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Smelih i modernih arhitektonskih rešenja, savršenog sklada konstrukcije i dekoracije, smatra se jednom od najlepših sinagoga u ovom delu Evrope.

Skladna monumentalna građevina sa kupolom nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama – kupola počiva na gvozdenoj konstrukciji koju nosi osam gvozdenih stubova. Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stepeništa na galeriju.

U umerenoj dekorativnosti, iako je osetan uticaj Lehnera, narodne umetnosti i Istoka, na ravnim površinama zidova floralni ili zoomorfni ornament samo prati portale, prozore, atiku, a u enterijeru se potcrtavaju konstruktivni elementi. Korišćena je opeka i bojena žolnai keramika.

INFO

Savez jevrejskih opština Srbije
www.savezscg.org
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail