Arhiva Nikole Tesle

Arhiva Nikole Tesle sastoji se iz jedinstvene kolekcije rukopisa, naučnih dokumenata koji su nezamenljivi za proučavanje najznačajnije ere istorije razvoja modernog doba.

Nikola Tesla (1856-1943), američki naučnik srpskog porekla, najviše je doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Po njemu je jedinica međunarodnog SI sistema dobila naziv — mera za magnetnu indukciju „tesla“. Tesla je konstruisao generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat kao „Teslin transformator“, transformator bez jezgra, Teslina zavojnica ili Teslin kalem.

Muzej Nikole Tesle je jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, kao i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje izuzetno vredne kolekcije:

  • preko 160.000 originalnih dokumenata
  • preko 2000 knjiga i časopisa
  • preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata
  • preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uređaja
  • preko 1000 planova i crteža

Kao institucija u kojoj se nalazi najveća svetska zbirka dokumenata o Teslinom životu i radu, Muzej Nikole Tesle ima značajnu ulogu u pružanju informacija istraživačima u oblasti istorije nauke, pronalazaštva, patentnih prava i o projektima nastalim iz pokreta za očuvanje životne sredine i istraživanja čistih izvora energije.

INFO

Muzej Nikole Tesle
Krunska 51, 11000 Beograd
tel. ++381(0)11 2433-886
www.tesla-museum.org
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail