Geografski položaj

Srbija je kontinentalna zemlja koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na centralnom delu Balkanskog poluostrva, između 41°53′ i 46°11′ severne geografske širine i 18°49′ i 23°00′ istočne geografske dužine. Zbog dela Panonske nizije na severu, Srbija pripada i regionu srednje Evrope, a geografski i klimatski svojim južnim delom se ubraja i u mediteranske zemlje.

Srbija je na raskrsnici puteva Istočne i Zapadne Evrope koji moravsko-vardarskom i nišavsko-maričkom dolinom vode na obale Egejskog mora, u Malu Aziju i na Bliski istok. Evropski saobraćajni koridori 7 (Dunav) i 10 (drumski i železnički) prelaze preko teritorije Srbije i ukrštaju se u Beogradu.

Glavni grad Srbije, Beograd leži na Dunavu, plovnom putu koji povezuje zapadne i srednjoevropske zemlje sa zemljama Istočne Evrope. U njegovu luku dolaze brodovi iz Crnog mora, a preko kanala Rajna – Majna – Dunav našao se u središtu glavnog plovnog puta u Evropi: Severno more – Atlantik – Crno more. Veza sa Jadranskim morem je železnička pruga Beograd – Bar. U Beogradu je i Aerodrom „Nikola Tesla“, koji se nalazi na raskrsnici glavnih evropskih vazdušnih puteva.

Dužina granica Srbije je 2114,2 km. Na istoku Srbija se graniči sa Bugarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na severu sa Mađarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom, a na jugu sa Albanijom i Makedonijom.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail