Природне карактеристике

Северни део Србије, Војводина, у пределима Панонске низије, претежно је равничарски. Равнице се налазе и у Мачви, Посавини, Поморављу и Стигу, као и Неготинској крајини у источној Србији. Србија има 55% обрадивих површина, које се највећим делом налазе у Војводини, главном пољопривредном региону земље. Јужно од река Сава и Дунав налази се централни део Србије и побрђе Шумадије. Даље према југу, брда постепено прелазе у планине. Долине река Велике, Јужне и Западне Мораве, Нишаве и Ибра пресецају брдско-планинске делове Србије и представљају главне путне правце.

Шумовитост Србије износи 27,3%, а разликује се по регионима: Војводина 6,8%, централна Србија са 32,8% и Косово и Метохија са 39,4%.

Планински рељеф Србије богат је многим кањонима, клисурама и пећинама, као и очуваним шумама са мноштвом ендемских врста. Планине Србије деле се на:

 • Родопске планине, које се пружају са десне и леве стране Јужне и Велике Мораве.
 • Карпатско-балканске планине, које се налазе у источном делу Србије, испод Дунава.
 • Динарске планине заузимају највећи простор планинске регије и подељене су на осам целина: Проклетијске, Шарске, Старовлашко-рашке, Копаоничке, Косовско-метохијске, Шумадијске и Рудне и флишне планине.

Висину преко 2000 m достиже 15 планинских врхова, од којих је највиши Ђеравица на Проклетијама, са 2656 m висине.

Реке Србије припадају сливовима Црног, Јадранског и Егејског мора. Три реке су пловне целим својим током кроз Србију: Дунав, Сава и Тиса. Делимично су пловне Велика Морава и Тамиш. Најдужа река која тече Србијом је Дунав, са 588 km од укупно 2783 km свог тока и њој припада преко 90% речног слива. Највеће у Србији је вештачко акумулационо језеро на Дунаву – Ђердапско језеро, са 253 km2 површине.

Највећи градови у Србији (према попису становништва из 2002):

 • Београд, 1.576.124
 • Нови Сад, 299.294
 • Ниш, 250.518
 • Крагујевац, 175.802

Најдуже реке у Србији:

 • Дунав 588 km (од укупно 2783 km)
 • Западна Морава 308 km
 • Јужна Морава 295 km
 • Ибар 272 km
 • Дрина 220 km (од укупно 346 km)
 • Сава 206 km (од укупно 945 km)
 • Тимок 202 km
 • Велика Морава 185 km
 • Тиса 168 km (од укупно 966 km)
 • Нишава 151 km (од укупно 218 km)
 • Тамиш 118 km (од укупно 359 km)
 • Бегеј 75 km (од укупно 244 km)

Највећа језера у Србији:

 • Ђердапско језеро 253 km2
 • Власинско језеро 16 km2
 • Перућачко језеро 12,4 km2
 • Газиводе језеро 11,9 km2
 • Зворничко језеро 8,1 km2
 • Златарско језеро 7,2 km2
 • Потпећко језеро 7,0 km2
 • Палићко језеро 5,6 km2

Највиши планински врхови у Србији:

 • Ђеравица, 2656 m (Проклетије)
 • Црни врх, 2585 m (Шар-планина)
 • Гусам, 2539 m (Проклетије)
 • Богдаш, 2533 m (Проклетије)
 • Жути камен, 2522 m (Проклетије)
 • Љуботен, 2498 m (Шар-планина)
 • Ветерник, 2461 m (Копривник)
 • Црни крш, 2426 mм (Проклетије)
 • Хајла, 2403 m (Хајла)
ИНФО

Републички завод за статистику
Милана Ракића 5, 11000 Београд
тел. +381 (0)11 2412-922
www.stat.gov.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail