Prirodne karakteristike

Severni deo Srbije, Vojvodina, u predelima Panonske nizije, pretežno je ravničarski. Ravnice se nalaze i u Mačvi, Posavini, Pomoravlju i Stigu, kao i Negotinskoj krajini u istočnoj Srbiji. Srbija ima 55% obradivih površina, koje se najvećim delom nalaze u Vojvodini, glavnom poljoprivrednom regionu zemlje. Južno od reka Sava i Dunav nalazi se centralni deo Srbije i pobrđe Šumadije. Dalje prema jugu, brda postepeno prelaze u planine. Doline reka Velike, Južne i Zapadne Morave, Nišave i Ibra presecaju brdsko-planinske delove Srbije i predstavljaju glavne putne pravce.

Šumovitost Srbije iznosi 27,3%, a razlikuje se po regionima: Vojvodina 6,8%, centralna Srbija sa 32,8% i Kosovo i Metohija sa 39,4%.

Planinski reljef Srbije bogat je mnogim kanjonima, klisurama i pećinama, kao i očuvanim šumama sa mnoštvom endemskih vrsta. Planine Srbije dele se na:

 • Rodopske planine, koje se pružaju sa desne i leve strane Južne i Velike Morave.
 • Karpatsko-balkanske planine, koje se nalaze u istočnom delu Srbije, ispod Dunava.
 • Dinarske planine zauzimaju najveći prostor planinske regije i podeljene su na osam celina: Prokletijske, Šarske, Starovlaško-raške, Kopaoničke, Kosovsko-metohijske, Šumadijske i Rudne i flišne planine.

Visinu preko 2000 m dostiže 15 planinskih vrhova, od kojih je najviši Đeravica na Prokletijama, sa 2656 m visine.

Reke Srbije pripadaju slivovima Crnog, Jadranskog i Egejskog mora. Tri reke su plovne celim svojim tokom kroz Srbiju: Dunav, Sava i Tisa. Delimično su plovne Velika Morava i Tamiš. Najduža reka koja teče Srbijom je Dunav, sa 588 km od ukupno 2783 km svog toka i njoj pripada preko 90% rečnog sliva. Najveće u Srbiji je veštačko akumulaciono jezero na Dunavu – Đerdapsko jezero, sa 253 km2 površine.

Najveći gradovi u Srbiji (prema popisu stanovništva iz 2002):

 • Beograd, 1.576.124
 • Novi Sad, 299.294
 • Niš, 250.518
 • Kragujevac, 175.802

Najduže reke u Srbiji:

 • Dunav 588 km (od ukupno 2783 km)
 • Zapadna Morava 308 km
 • Južna Morava 295 km
 • Ibar 272 km
 • Drina 220 km (od ukupno 346 km)
 • Sava 206 km (od ukupno 945 km)
 • Timok 202 km
 • Velika Morava 185 km
 • Tisa 168 km (od ukupno 966 km)
 • Nišava 151 km (od ukupno 218 km)
 • Tamiš 118 km (od ukupno 359 km)
 • Begej 75 km (od ukupno 244 km)

Najveća jezera u Srbiji:

 • Đerdapsko jezero 253 km2
 • Vlasinsko jezero 16 km2
 • Perućačko jezero 12,4 km2
 • Gazivode jezero 11,9 km2
 • Zvorničko jezero 8,1 km2
 • Zlatarsko jezero 7,2 km2
 • Potpećko jezero 7,0 km2
 • Palićko jezero 5,6 km2

Najviši planinski vrhovi u Srbiji:

 • Đeravica, 2656 m (Prokletije)
 • Crni vrh, 2585 m (Šar-planina)
 • Gusam, 2539 m (Prokletije)
 • Bogdaš, 2533 m (Prokletije)
 • Žuti kamen, 2522 m (Prokletije)
 • Ljuboten, 2498 m (Šar-planina)
 • Veternik, 2461 m (Koprivnik)
 • Crni krš, 2426 mm (Prokletije)
 • Hajla, 2403 m (Hajla)
INFO

Republički zavod za statistiku
Milana Rakića 5, 11000 Beograd
tel. +381 (0)11 2412-922
www.stat.gov.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail