Територија

Територија Републике Србије покрива површину од 88.361 km2. Од тога, две аутономне покрајине имају:

  • АП Војводина, 21.506 km2, 24%
  • АП Косово и Метохија 10.887 km2, 12,3%

Територијалну организацију Републике Србије чине:

  • Територијалне јединице локалне самоуправе: општине, градови и Град Београд
  • Територијалне аутономије: Аутономна покрајина Војводина и Аутономна покрајина Косово и Метохија

У Републици Србији постоји 150 општина, 23 града и Град Београд, као главни град. Република Србија је има 29 управних округа, не рачунајући Град Београд који је седиште свих органа државне управе. Србија има 6169 насеља, од тога 207 градских насеља.

АП Косово и Метохија се на основу Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244, од 10. јуна 1999. налази под привременом цивилном и војном управом Уједињених нација.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail