Nacionalni parkovi


U prirodnoj baštini svake zemlje nacionalni parkovi zauzimaju posebno mesto. U Srbiji ima pet nacionalnih parkova: NP „Đerdap“, NP „Fruška Gora“, NP „Kopaonik“, NP „Šar-planina“ i NP „Tara“. Za upravljanje svakim od nacionalnih parkova osnovano je posebno javno preduzeće.

Svojim ukupnim vrednostima nacionalni parkovi nadilaze granice Srbije i uključeni su u Evropsku federaciju nacionalnih parkova – EUROPARC.

Nacionalni park je područje sa većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutih predeonih odlika i kulturnog nasleđa u kome čovek živi usklađeno sa prirodom. Namenjen je očuvanju postojećih prirodnih vrednosti i resursa, ukupne predeone, geološke i biološke raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja.

U nacionalnim parkovima dozvoljene su aktivnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode, kao i obavljanje delatnosti u funkciji obrazovanja, zdravstveno-rekreativnih i turističkih potreba, nastavka tradicionalnog načina života lokalnih zajednica, na način kojim se ne ugrožava opstanak vrsta, prirodnih ekosistema i predela.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail