Национални парк Фрушка гора

Најстарији домаћи Национални парк „Фрушка гора“ проглашен 1960. године, чувен је по својим питомим падинама, столетним шумама и надалеко познатом виногорју. Због сложености свог геолошког састава, и грађе од стена из готово свих геолошких периода, представља својеврсно огледало геолошке прошлости овог подручја.

Обухвата највише гребенске делове брдског масива Фрушке горе, најдоминантнијег узвишења у Војводини, које се као зелено острво уздиже на јужној граници Панонске низије, уз саму обалу Дунава. Простире се на површини од 25.393 ha, са заштитном зоном од 66.090 ha.

Фрушку гору одликује богат и разноврстан живи свет. Некада острво у Панонском басену, Фрушка гора је још од давног плиоцена остала погодно станиште за многе медитеранске и субмедитеранске врсте. Шуме заузимају 90% површине Парка, а доминирају шуме липе, храста и букве. Најинтересантније су шуме китњака и граба са костриком, и реликтне мешовите шуме храстова са грабићем. Флору Фрушке горе чини око 1500 биљних врста, међу којима преко 40 има статус природних реткости Србије (нпр. терцијарни реликти: ловорасти јеремичак, кадивка, звончић; од реликата степе: татарско зеље, велика саса, гороцвет и бабалушка). Од присутних преко 30 врста орхидеја, 18 врста је од међународног значаја.

У богатој фауни истичу се заштићене врсте инсеката, 14 врста водоземаца и гмизаваца на Црвеној листи угрожених врста, и око 211 врста птица, међу којима је 130 врста гнездарица. Фрушка гора, једно од најзначајнијих подручја за гнежђење ретких птица у Панонској низији и Србији, за сада је једина тачка у Србији на којој се налазе активна гнезда орла крсташа, најугроженије врсте са Светске црвене листе. Међу бројним врстама сисара, издваја се заштићена група слепих мишева, текуница и слепо куче, али ту су и друге природне реткости.

Поред изузетних природних вредности, ово подручје карактеришу и бројни споменици културе, где се издваја 16 православних манастира саграђених у периоду од 15. до 18. века.

ИНФО

Национални парк „Фрушка гора“
Змајев трг 1, 21208 Сремска Kаменица
тел. ++381 (0)21 463-667, факс 462-662
www.npfruskagora.co.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail