Паркови природе


У Србији постоји двадесетак паркова природе и регионалних природних паркова, о којима брину ЈП „Србијашуме“ или локална јавна и комунална предузећа. Паркови природе су: Голија, Кучајске планине, Сићевачка клисура, Стара планина, Шарган – Мокра Гора, Палић, Златибор, Зобнатица, Тиквара, Јегричка, Стара Тиса код Бисерног острва, Грмија, Поњавица, Бегечка јама, Камараш. MAB/UNESCO комитет је у оквиру Парка природе Голија прогласио и Резерват биосфере Голија Студеница.

Парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејсажима. Намењен је очувању укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail