Палић

Парк природе Палић налази се у северном делу Војводине, између града Суботице и насеља Палић.

Корито Палићког језера које сакупља воде са пешчаре, настало је дејством ветрова на самом додиру Суботичке пешчаре и Бачког лесног платоа. По откривању лековитих својстава заслањене воде средином 19. века, на северној обали Палићког језера формирана је бања Палић.

Пољопривредне површине се на многим местима спуштају све до језера, због чега је природна вегетација опстала само на малим површинама. Међутим, велики парк је богат врстама пешчарских храстових шума и служи као уточиште, односно склониште врстама уништених шумских станишта Суботичке пешчаре.

Од животињских врста најзначајнији су бројни слепи мишеви и 61 врста птица које се овде гнезде. Отворене водене површине језера представљају најзначајније зимовалиште птица у овом региону. На вештачким острвима западног дела језера образоване су колоније жутих чапљи, ракова и галебова, међу којима је и стална гнездећа популација црноглавог галеба.

Зграде старог бањског комплекса изграђене су у стилу сецесије, заједно са ширим простором некадашњег парка, заштићена су просторна целина културно-историјске баштине овог краја.

ИНФО

ЈП „Палић – Лудаш“
Кањишки пут 17а, 24413 Палић
тел. ++381 (0)24 753-121
www.palic.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail