Сићевачка клисура

Сићевачка клисура налази се у источној Србији, на територији Града Ниша и Општине Бела Паланка.

Најмаркантнији елемент рељефа сићевачког подручја представља долина реке Нишаве, која се због карактеристичног морфолошког склопа и села Сићева, у свом средишту назива Сићевачка клисура. Она се пружа од села Долац на изласку из Белопаланачке котлине до села Просек на уласку у Нишку котлину, на дужини од око 17 km.

Настала је усецањем реке Нишаве у кречњачки рељеф. Ову велику композитну клисуру чине 3 морфолошке целине. Градиштански кањон, дужине 7 km, усечен између узвишења Облик и венца Сврљишких планина је најатрактивнији део клисуре. Тесне, готово вертикалне, степенасто одсечене камене литице место је где се гнезде последњи парови сурог орла у Србији. Ширина кањона при дну углавном се своди на речно корито Нишаве, а висина стеновитог кањонског зида достиже и 400 m. На излазу из кањона је узвишење Облик, где се, са Јелашничком клисуром, налази заједничко станиште два терцијарна реликта и балканска ендемита, српске рамонде и Наталијине рамонде.

Низводно између манастира Св. Петке и ушћа Островићког потока, на дужини од 2 km, Нишава протиче кроз котлинасто проширење широког дна и размакнутих, благо нагнутих страна. Део долине низводно од манастира назива се Просечка клисура. Пружа се дужином од 8 km и морфолошки је веома разнолика.

Централним делом залеђа са леве стране клисуре пружа се Островичка удолина у којој су усечени долина и већи део слива Островичког потока.

Кречњачки терени подручја одликују се појавом крашких облика рељефа. Од површинских облика заступљени су каменице, шкрапе и вртаче, а од подземних посебну атракцију представљају бројне пећине, поткапине, јаме, остењаци и др.

Једна од општих карактеристика подручја Сићевачке клисуре је степенаста морфопластика изражена кроз вертикално смењивање заравњених површина и мање или више стрмо одсечених падина.

У Сићевачкoј клисури се налазе средњовековни православни манастири, као и остаци чувеног римског пута „Via militaris“.

ИНФО

ЈП „Србијашуме“
Шумско газдинство „Ниш“
Првомајска 4б, 18000 Ниш
тел. ++381 (0)18 520-043, факс 46-074
www.srbijasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail