Sićevačka klisura

Sićevačka klisura nalazi se u istočnoj Srbiji, na teritoriji Grada Niša i Opštine Bela Palanka.

Najmarkantniji element reljefa sićevačkog područja predstavlja dolina reke Nišave, koja se zbog karakterističnog morfološkog sklopa i sela Sićeva, u svom središtu naziva Sićevačka klisura. Ona se pruža od sela Dolac na izlasku iz Belopalanačke kotline do sela Prosek na ulasku u Nišku kotlinu, na dužini od oko 17 km.

Nastala je usecanjem reke Nišave u krečnjački reljef. Ovu veliku kompozitnu klisuru čine 3 morfološke celine. Gradištanski kanjon, dužine 7 km, usečen između uzvišenja Oblik i venca Svrljiških planina je najatraktivniji deo klisure. Tesne, gotovo vertikalne, stepenasto odsečene kamene litice mesto je gde se gnezde poslednji parovi surog orla u Srbiji. Širina kanjona pri dnu uglavnom se svodi na rečno korito Nišave, a visina stenovitog kanjonskog zida dostiže i 400 m. Na izlazu iz kanjona je uzvišenje Oblik, gde se, sa Jelašničkom klisurom, nalazi zajedničko stanište dva tercijarna relikta i balkanska endemita, srpske ramonde i Natalijine ramonde.

Nizvodno između manastira Sv. Petke i ušća Ostrovićkog potoka, na dužini od 2 km, Nišava protiče kroz kotlinasto proširenje širokog dna i razmaknutih, blago nagnutih strana. Deo doline nizvodno od manastira naziva se Prosečka klisura. Pruža se dužinom od 8 km i morfološki je veoma raznolika.

Centralnim delom zaleđa sa leve strane klisure pruža se Ostrovička udolina u kojoj su usečeni dolina i veći deo sliva Ostrovičkog potoka.

Krečnjački tereni područja odlikuju se pojavom kraških oblika reljefa. Od površinskih oblika zastupljeni su kamenice, škrape i vrtače, a od podzemnih posebnu atrakciju predstavljaju brojne pećine, potkapine, jame, ostenjaci i dr.

Jedna od opštih karakteristika područja Sićevačke klisure je stepenasta morfoplastika izražena kroz vertikalno smenjivanje zaravnjenih površina i manje ili više strmo odsečenih padina.

U Sićevačkoj klisuri se nalaze srednjovekovni pravoslavni manastiri, kao i ostaci čuvenog rimskog puta „Via militaris“.

INFO

JP „Srbijašume“
Šumsko gazdinstvo „Niš“
Prvomajska 4b, 18000 Niš
tel. ++381 (0)18 520-043, faks 46-074
www.srbijasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail