Stara planina

Stara planina se nalazi u istočnoj Srbiji, na granici sa Bugarskom.

Park prirode „Stara planina“ je bogat sedimentima različite starosti. Reljef je izuzetno morfološki i hidrološki ispresecan brojnim planinskim tokovima. Poznati su dolina potoka Bigar, uklešteni meandri Temštice, lokaliteti Mior i Babin zub. Najjači izvor je Jelovičko vrelo, koje ima izgled oka formiranog u malom basenu.

Na Staroj planini je utvrđeno postojanje 1190 biljnih vrsta i ubraja se u značajne centre tercijarnih i glacijalnih endemoreliktnih vrsta. Specifične biljne vrste su krilasti zvončić, kao lokalna endemska vrsta i Pančićeva žablja trava, centralnobalkanski endemitet koji kod nas postoji samo na Staroj planini. Od šumskih i zeljastih zajednica interesantne su zajednice planinskih tresava na Jabučkom ravništvu, Babinom zubu i u predelu Arbinja.

Na Staroj planini postoji 116 vrsta leptira, 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 203 vrste ptica i preko 30 vrsta sisara. Ovde je glavno stanište riđeg mišara, poljske ševe i šumske šljuke.

U okolini postoji veći broj kulturno-istorijskih spomenika, među kojima su brojne pravoslavne crkve.

INFO

JP za razvoj planinskog turizma „Stara planina“
Ogranak Beograd
Zagrebačka 3/II
tel. ++381 (0)11 26-26-596
faks ++381 (o)11 218-14-68
www.jpstaraplanina.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail