Зобнатица

Зобнатица се налази у Војводини, северно од Бачке Тополе, на простору средњобачке лесне заравни.

Парк природе обухвата део комлекса дубоких, пространих лесних долина средњег тока речице Kриваје. На лесним обронцима долине сачувани су остаци реликтних степских заједница које припадају најугроженијим типовима вегетације панонског региона.

Најзначајнији представници биљног света су безстаблови козинац и тамнољубичасти лук. Делови самониклих шумарака, као и остаци сађених храстових шума и некадашњих паркова, служе као уточиште оним шумским врстама унутар региона чије су природне шуме у потпуности уништене.

Стварањем акумулације узводно од вештачког језера дошло је до спонтане ревитализације влажних станишта која су готово нестала из региона услед регулације водотокова.

Ово острво природних станишта унутар аграрног предела насељено је ретким врстама водоземаца, гмизаваца и ситних сисара. На простору је регистровано 148 врста птица, од чега 75 гнездарица. Водена и мочварна станишта су посебно значајна за одмор и исхрану многих птичјих врста током селидбе.

Многа археолошка налазишта указују на насељеност овог простора током историје. Традиција квалитетног пољопривредног газдовања, као што је одгој расних коња, потиче са краја 18. века. Чувена ергела и хиподром чине централни део туристичко-рекреативног комлекса. Остаци старог парка и дрворед софоре сведоче о хортикултури 19. века.

ИНФО

www.zobnatica.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail