Zobnatica

Zobnatica se nalazi u Vojvodini, severno od Bačke Topole, na prostoru srednjobačke lesne zaravni.

Park prirode obuhvata deo komleksa dubokih, prostranih lesnih dolina srednjeg toka rečice Krivaje. Na lesnim obroncima doline sačuvani su ostaci reliktnih stepskih zajednica koje pripadaju najugroženijim tipovima vegetacije panonskog regiona.

Najznačajniji predstavnici biljnog sveta su bezstablovi kozinac i tamnoljubičasti luk. Delovi samoniklih šumaraka, kao i ostaci sađenih hrastovih šuma i nekadašnjih parkova, služe kao utočište onim šumskim vrstama unutar regiona čije su prirodne šume u potpunosti uništene.

Stvaranjem akumulacije uzvodno od veštačkog jezera došlo je do spontane revitalizacije vlažnih staništa koja su gotovo nestala iz regiona usled regulacije vodotokova.

Ovo ostrvo prirodnih staništa unutar agrarnog predela naseljeno je retkim vrstama vodozemaca, gmizavaca i sitnih sisara. Na prostoru je registrovano 148 vrsta ptica, od čega 75 gnezdarica. Vodena i močvarna staništa su posebno značajna za odmor i ishranu mnogih ptičjih vrsta tokom selidbe.

Mnoga arheološka nalazišta ukazuju na naseljenost ovog prostora tokom istorije. Tradicija kvalitetnog poljoprivrednog gazdovanja, kao što je odgoj rasnih konja, potiče sa kraja 18. veka. Čuvena ergela i hipodrom čine centralni deo turističko-rekreativnog komleksa. Ostaci starog parka i drvored sofore svedoče o hortikulturi 19. veka.

INFO

www.zobnatica.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail