Potpećka pećina

Potpećka pećina nalazi se u selu Potpeće, 14 km jugoistočno od Užica. Jedinstvena je po monumentalnom ulazu u obliku potkovice. Visina ulaza iznosi 50 m, širina je u osnovi 12 m, a pod svodom 22 m. To je najveći pećinski ulaz u Srbiji. Izdubljen je na krečnjačkoj litici, čiji je vertikalni deo visok 72 m. Istražena i uređena dužina za posetioce je 555 m. Ulazno-silazna staza ima preko 700 stepenika.

Potpećka pećina se ubraja u pećine izvorskog tipa. Nju su sagradile vode reka ponornica koje poniru u Drežničkoj kotlini i posle podzemnog toka izbijaju iz pećine ili iz vrela ispred pećine gradeći pećinsku reku Petnicu. Potpećka pećina, po svom geološkom sastavu, izgrađena je u srednjetrijarskom krečnjaku, koji je beličaste boje, fine mozaične strukture i karakteriše je pukotinska poroznost.

U Potpećkoj pećini razlikuju se dva glavna sprata pećinskih kanala: stariji – Gornja pećina i mlađi – Donja pećina. Ulazni kanal je nastao razaranjem međuspratne konstrukcije i njihovim spajanjem i zajednički je za oba horizonta. Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškikm pećinama.

Prema morfološko-hidrografskoj evoluciji u Potpećkoj pećini se razlikuju 3 grupe kanala: fosilni (Gornja pećina), periodski aktivni (duži deo Donje pećine) i stalno aktivni (najnoviji podzemni tok).

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 9,5°C. Maksimalna temperatura je u julu, a minimalna u januaru.

Pretpostavlja se da je pećina bila čovekovo stanište još za vreme neolita. U pećini su pronađeni arheološki ostaci: keramika, obrađeni jelenski rogovi i kremeno oruđe.

Potpećka pećina je zaštićena kao spomenik prirode.

INFO

Turistička organizacija opštine Užice
Trg partizana 10, 31000 Užice
tel. ++381 (0)31 513-485
www.tours.org.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail