Авала

Авала је најсевернија планина шумадијске греде, која се протеже од Саве и Дунава до планине Рудник. Ова ниска острвска планина, са врхом на свега 511 m надморске висине, налази се 17 km од центра Београда, на путу за Крагујевац. Име Авала потиче од арапске речи „хавала“ што значи „видиковац“, како су Турци и звали Жрнов. По Авали је назван и минерал авалит који је на њој ископаван.

Природно добро Авала стављено је под заштиту у циљу очувања и унапређења примарних предеоних вредности и пејзажних обележја, разноврсности облика и појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта, квалитета вода, земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности, као и стварања услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане пољопривреде, односно планско уређење и коришћење простора.

Предели Авале састоје се од ливадских и шумских заједница, на којима живи 597 биљних врста, 21 врста лишајева, 8 врста херпетофауне, 67 врста орнитофауне и 16 врста сисара. Вегетацију Авале чине највећим делом шуме храста цера и знатно мање шуме букве. Заступљене су и шумске културе црног и белог бора, багрема, сладуна, медунца, сребрне липе, црног јасена, бреста, китњака, граба. Ливадска вегетација углавном заузима јужне падине у зони храстових шума.

Фауну Авале карактеришу врсте субмедитеранско-балканских листопадних шума. Регистровано је 67 врста птица, од којих се 21 врста убрајају у природну реткост Србије. Најзначајнији представници су јастреб, кобац, голуб дупљаш, кукавица, златоврана, ћук, вуга. Карактеристични сисари на Авали су дивља свиња, риђа волухарица, јазавац, кртица, пух лешникар, веверица и лисица.

Авала је одувек била атрактивна за формирање насеља. Сматра се да је још у римско доба на врху планине постојало војничко утврђење, а у Шупљој стени се налазе остаци античког рудника живе и сребра. У средњем веку се овде налазио српски град Жрнов, који је контролисао прилаз Београду и чије су рушевине уклоњене 1934. На његовом месту је 1938. године подигнут маузолеј, Споменик Незнаном јунаку, дело познатог вајара Ивана Мештровића. Васи Чарапићу, српском устанику из Белог Потока, подигнут је споменик на североисточним падинама Авале. И први планинарски дом у Србији, Митровићев дом, који је и споменик културе, подигнут је на Авали, а из истог периода потиче и хотел „Авала“, такође споменик културе.

Авала се, због своје близине главном граду и природних лепота, сматра једним од најпопуларнијих излетишта не само Београђана, већ и многобројних туриста. Авалом је доминирао ТВ торањ са видиковцем, висок 195 метара, подигнут 1965. а порушен 1999. током НАТО бомбардовања. Поново је саграђен и пуштен у рад 2010. године, сада висок 205 метара, са рестораном на висини од 120 метара.

ИНФО

ЈП „Србијашуме“
Шумско газдинство „Београд“
Шумска управа „Авала“
Авалска 79, 11223 Бели Поток
тел. ++381 (0)11 3906-626
www.srbijasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail