Lepterija – Sokograd

Kompleks Lepterija – Sokograd nalazi se u istočnoj Srbiji, u neposrednoj blizini Sokobanje. Obuhvata klisuru reke Moravice, fluvio-denudaciono proširenje Lepterija i srednjevekovno utvrđenje Sokograd.

Klisura reke Moravice, pritoke Južne Morave, usečena je u severno podnožje planine Device. Duga je 3 km i odlikuje se krivudavim, meandarskim pružanjem sa čestim pojavama stenovitih odseka koji povremeno poprimaju odlike kanjonske doline. Obale i tok Moravice karakteriše brojnost malih slapova, brzaka i virova.

Na najisturenijem krečnjačkom rtu nalaze se ostaci srednjevekovnoj utvrđenja Sokograd. Nedaleko od njega su ostaci male srednjovekovne crkve.

Klisura je pokrivena teško prohodnim šumama i šikarama grabića, hrastova cera, sladuna i kitnjaka. Nastanjuje je veliki broj životinjskih vrsta, među kojima su veliki mrmoljak, belogrudi jež, puh lešnikar, riđa lasica, bela roda, soko lastavičar, mala ušara, pupavac, veliki šareni detlić i dr.

INFO

JP „Srbijašume“
Šumsko gazdinstvo „Niš“
Šumska uprava „Sokobanja“
Vrelska 10, 18230 Sokobanja
tel. ++381 (0)18 830-431
www.srbijasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail