Велико ратно острво

На ушћу реке Саве у Дунав, у троуглу који омеђују Београд, Земун и остаци некада непрегледих мочвара и ритова на левој обали Дунава, смештене су две дунавске аде – Велико и Мало ратно острво и неколико спрудова. Оне представљају последње оазе нетакнуте природе, водом раздвојене од урбаног језгра Београда. Овај остатак некадашњих влажних станишта Дунава заштићен је под заједничким именом „Велико ратно острво“.

Велико и Мало ратно острво представљају јединствену геолошку и морфолошку творевину насталу од подводног спруда који је „изронио“ током 16. века. Површински слојеви ада су алувијалне наслаге реке Дунав. Бујну вегетацију граде водене и мочварне заједнице, као и заједнице поплавних шума беле врбе, бадемасте врбе, крте врбе, црне тополе, зеленог јасена и багремца.

Развијена вегетација и постојање већих водених површина омогућава да се овде храни, гнезди и размножава већи број птица од међународног значаја, као што су патка пупчаница, патка црнка, жута плиска, мали гњурац, жута чапља и др.

Многе врсте риба у периоду мреста залазе у привремено оформљене или сталне баре на самом острву или у његовом приобаљу, које је богато воденом и ритском вегетацијом. Изолован од антропогених утицаја, ово подручје на коме се одражава динамика промене водостаја Дунава, проглашено је за природно рибље плодиште.

У заштићеном природном добру утврђене су три зоне заштите: зона заштите природе (која има карактер специјалног резервата природе и обухвата зону приобаља острва), зона рекреације (која обухвата унутрашње делове острва) и зона туризма (која обухвата плажу „Лидо“ са планираним проширењем).

На острво се може стићи само воденим путем, док се у току купалишне сезоне прелаз обезбеђује и понтонским мостом са земунског кеја. На острву се налази већ поменуто „Лидо“, које је поред Аде Циганлије, најпопуларнија плажа Београда.

ИНФО

ЈKП „Зеленило Београд“
Мали Kалемегдан 8, 11000 Београд
тел. ++381 (0)11 2630-506
www.zelenilo.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail