Vršačke planine

Vršačke planine nalaze se u Vojvodini, u jugoistočnom Banatu. Predstavljaju izdvojenu i samostalnu geomorfološku celinu i najviši planinski masiv u Vojvodini – Gudurički vrh se nalazi na 641 m nadmorske visine.

Zbog jedinstvenog položaja Vršačkih planina u banatskoj niziji, raznovrsnosti flore i vegetacije, bogatih šumskih ekosistema, lepih pejzaža i vidikovaca, veći deo šumskog područja ove planine zaštićeno je 1982. kao park prirode.

Vršačke planine su ostaci stare panonske mase. Prvobitni reljef metamorfnih stena i magmatskih proboja vremenom je promenjen, tako da se danas uočavaju karakteristični blokovi i ostenjaci, koji predstavljaju veliku vrednost Vršačkih planina.

Vršačke planine nalaze se na području gde se ukrštaju uticaji Panonske, Dakijske i Mezijske biljnogeografske provincije. Ovaj položaj uslovio je pojavu bogate flore i vegetacije koja se razvila na granici šumo-stepske i šumske zone. Vegetaciju Vršačkih planina gradi 17 šumskih i obilje livadskih zajednica. U ukupnom šumskom fondu ovih planina najviše su zastupljeni hrastovi, zatim lipa, bagrem, ostali lišćari – bukva, javor, crni bor. Posebno je značajna velika zastupljenost lipovih i bagremovih šuma, koje u vreme cvetanja daju planinskom prostoru specifična aromatična obeležja, čineći ga u to vreme veoma prijatnim za boravak turista i sakupljanje lekovitih cvetova.

Od 1000 biljnih vrsta zastupljenih u ovom području, izdvajaju se endemoreliktne i retke vrste, kao što su žbunasta mišjakinja, purpurni kukurek, mađarski veprovac i zvončić, koji su jedino ovde prisutni u Vojvodini.

Zahvaljujući raznovrsnosti i relativnoj očuvanosti autohtonih eko sistema, fauna je veoma raznovrsna. Poseban značaj ima oko 130 vrsta ptica, od čega je 90 vrsta ptica gnezdarica. Najznačajnije vrste su dugorepa sova, orao zmijar i belovrata muharica.

Ovde egzistiraju značajnije lovne vrste, kao što su jelen, srna, divlja svinja, zec, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac i tvor od dlakave, te fazan, jarebica, prepelica, grlica, divlji golub, divlja patka, šumska šljuka, vetruška, kukuvija, gavran i kreja od pernate divljači. Većina prisutnih vrsta plemenite divljači je zaštićena. Šumsko-privrednom osnovom određene su glavne vrste lovne divljači, uz posebne mere njihovog gajenja u ograđenom lovištu „Dragićev hat“– jelen, srna i divlja svinja.

Na ovom području nalazi se veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, među kojima su najznačajniji ostaci Vršačkog grada, srednjovekovnog utvrđenja iz 14. veka, manastir Mesić iz 16. veka i dr.

INFO

JP „Varoš“
Dvorska 10a, 26300 Vršac
tel. ++381 (0)13 821-614
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail