Koviljsko-petrovaradinski rit

Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime.

Koviljsko-petrovaradinski rit, pored Apatinskog, predstavlja jedini ritski kompleks, ostatak nekadašnjih velikih, gustih, bujnih i skoro neprohodnih ritova.

Osnovne karakteristike koja čine da ovaj prostor ima posebnu prirodnu vrednosti su:

  • očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova, kao što su ostrva, ade, rukavci, meandri, mrtvaje
  • očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica ritova (ritske šume ispresecane barama, močvarama, livadama i tršćacima).
  • raznovrsnost i bogatstvo faune, naročito ptica močvarica (170 vrsta ptica) i riba (46 evidentiranih vrsta, a ovde je prirodno mrestilište za štuku, šarana i kečigu.)

Prirodnu potencijalnu vegetaciju predstavljaju hidrološki uslovljene šume vrba (bademsta vrba i bela vrba) i topola (bela i crna topola). Posebnu vrednost predstavlja prisustvo retkih i ugroženih biljnih vrsta, kao što su beli i žuti lokvanj, plava lincura, rebratica, vodeni orašak, četvorolisna detelina, močvarni kaćunak.

Šume karakteriše prisustvo retkih i proređenih životinjskih vrsta, kao što su orao belorepan, divlja mačka i vidra.

INFO

JP „Vojvodinašume“
Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“
Vojvode Putnika 3, 21000 Novi Sad
tel. ++381 (0)21 557-408, faks 557-406
www.vojvodinasume.rs
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail