Реке и језера


Реке Србије припадају сливовима Црног, Јадранског и Егејског мора. Три реке су пловне целим својим током кроз Србију: Дунав, Сава и Тиса. Делимично су пловне Велика Морава и Тамиш. Најдужа река која тече Србијом је Дунав, са 588 km од укупно 2783 km свог тока и њој припада преко 90% речног слива.

Највеће у Србији је вештачко акумулационо језеро на Дунаву – Ђердапско језеро, са 253 km2 површине, а за њим следе Власинско језеро са 16 km2 и Перућачко језеро са 12,4 km2. Туристички су посебно занимљива следећа језера: Лудашко, Палићко, Сребрно и Белоцркванска језера.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail