Drina

Reka Drina duga je 346 km, a nastaje spajenjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja u Crnoj Gori. Protiče kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Drina je najveća pritoka reke Save, u koju se uliva blizu Sremske Rače. Dužina toka Drine kroz Srbiju je 220 km.

Veće pritoke Drine sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljuboviđa i Jadar.

Veći gradovi kroz koje protiče Drina su Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik.

Divlja snaga Drine je ukroćena branama i jezerima (Višegradsko, Perućac, Zvorničko) čime je narušena, ali ne i uništena lepota drinskih kanjona. Na Drini su izgrađene tri hidroelektrane: Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik.

Od svih mostova najpoznatiji je stari most u Višegradu, zadužbina Mehmed paše Sokolovića, izgrađen 1571. Most je, u romanu „Na Drini ćuprija“, opisao nobelovac Ivo Andrić. Reka Drina bila je granica između Zapadnog i Istočnog Rimskog carstva. Duž Drine, tada granice Austro-Ugarske i Srbije, 1914-15. vođene su velike ratne operacije. Njen vijugavi tok u narodnom predanju zabeležen je rečima „ko će krivu da ispravi Drinu“, što je narodna izreka je vezana za beskoristan posao.

U letnjim mesecima organizuje se splavarenje na Drini, turističko-rekreativna manifestacija „Drinska regata“ i „Spust niz Drinu“ svim vrstama čamaca.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail