Сава

Река Сава је 945 km дуга река која настаје спајањем река Сава долинка (извире на Крањској гори) и Сава бохињка (извире јужно од Триглава) код Радовљице у Словенији. У Дунав се улива код Београда. За речне бродове, Сава је пловна од Сиска до Београда.

Протиче кроз четири земље: Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину и Србију. Највеће притоке у Србији су Дрина и Колубара. Значајни градови на току Саве кроз Србију су Сремска Митровица, Шабац и Београд.

Површина слива Саве је 97.713 km2, по дужини је трећа, а по протоку највећа притока Дунава.  Сава је од великог значаја за дунавски слив и због своје изузетне биолошке и геолошке разноликости. У сливу Саве проглашена су четири рамсарска подручја: Церкнишко језеро (Словенија), Лоњско поље (Хрватска), Бардача (БиХ) и Обедска бара (Србија). Такође укључује и бројна значајна подручја за птице и биљке и заштићена подручја националног значаја.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail