Sava

Reka Sava je 945 km duga reka koja nastaje spajanjem reka Sava dolinka (izvire na Kranjskoj gori) i Sava bohinjka (izvire južno od Triglava) kod Radovljice u Sloveniji. U Dunav se uliva kod Beograda. Za rečne brodove, Sava je plovna od Siska do Beograda.

Protiče kroz četiri zemlje: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Najveće pritoke u Srbiji su Drina i Kolubara. Značajni gradovi na toku Save kroz Srbiju su Sremska Mitrovica, Šabac i Beograd.

Površina sliva Save je 97.713 km2, po dužini je treća, a po protoku najveća pritoka Dunava.  Sava je od velikog značaja za dunavski sliv i zbog svoje izuzetne biološke i geološke raznolikosti. U slivu Save proglašena su četiri ramsarska područja: Cerkniško jezero (Slovenija), Lonjsko polje (Hrvatska), Bardača (BiH) i Obedska bara (Srbija). Takođe uključuje i brojna značajna područja za ptice i biljke i zaštićena područja nacionalnog značaja.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail