Тиса

Река Тиса представља најдужу притоку Дунава, са укупном дужином од око 966 km. Настаје у Украјини, у западним Карпатима, спајањем Црне Тисе и Беле Тисе. Протиче кроз Украјину, Словачку, Румунију, Мађарску и Србију. Улива се у Дунав код Старог Сланкамена.

При повољном водостају, пловидба Тисом је могућа у дужини од око 690 km, од ушћа у Дунав до Вашарошнамеја у Мађарској. У Србији, ток Тисе износи 168 km, од ушћа у Дунав до српско-мађарске границе, што обухвата око 17% њеног укупног тока. Највећа притока Тисе је Муреш, а затим следе Бегеј, Бодрог, Златица, Кереш, Самош и Шајо. Бачки канал повезује Тису са Дунавом, а Бегејски канал са Тамишем. Значајнији градови на Тиси су Токај, Солнок, Чонград, Сегедин, Сента и Бечеј.

Тиса представља природну границу између Бачке, на десној, и Баната на левој обали, а пошто додирује и Срем на ушћу код Старог Сланкамена, представља праву војвођанску реку.

Због њене ширине и немирног тока, у прошлости се често причало о Тиси са страхопоштовањем и дивљењем. Помиње се у многобројним причама и песмама, а према легенди крије и мистерију гроба великог хунског вође, Атиле „Бича Божјег“.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail