Карађорђево

Карађорђево се налази у југозападном делу Бачке, 50 km од Новог Сада. Простире се дуж леве обале Дунава и чине га три простране целине: Букински рит, Врањак и Гувниште.

По богатству природе издваја се Букински рит, кога красе некадашње ритске шуме уз Дунав. Рељефу овог простора особеност даје микрорељеф са великим бројем дубљих и плићих депресија. Ритске шуме, аутохтоних топола и врба станиште су и бројних ретких и угрожених биљних врста. У жбунастој вегетацији издваја се панонски субендем црни глог, затим жути локвањ, а у мочварној вегетацији иђирот – врста које се налази на Црвеној листи флоре Србије и законски је заштићена. Букински рит уточиште је и великог броја дивљачи, пре свега јелена и дивље свиње, као и ретких и угрожених врста сисара: видре, дивље мачке, куне и птица мочварица: орла белорепана и црне роде. Ово подручје природно је мрестилиште бројних врста риба и станиште водоземаца и гмизаваца.

Просторне церлине Врањак и Гувниште, типично су равничарско подручје, које карактерише благо таласата низијска површина, са малим разликама у надморској висини. Преостале аутохтоне шуме, које чине заједнице храста лужњака и жестиља, као и пољског јасена и бреста имају непроцењив еколошки и биогеографски значај, јер су својеврстан документ о историји и карактеру вегетације Војводине. Од животињских врста овде се могу наћи: јелен лопатар, муфлон и амерички (вирџинијски) белорепи јелен, доброг трофејног квалитета.

Захваљујући бујним шумама храста, багрема и врбе, које у себи крију бројну високу и ниску дивљач велике трофејне вредности, ловиште “Карађорђево” привлачи бројне ловце из земље и иностранства, којима су на располагању фијакери, санке, чамци, теренска возила и друга опрема. У својој ловној историји остварило је врхунске трофејне резултате светског првака код муфлона са 242 поена и јазавца са 24 поена.

Поред лова, гостима се нуди могућност излета до чувене ергеле коња са музејом, чије витрине красе трофеји са бројних хиподрома, јахање коња у природи, вожња фијакером, обилазак тврђаве Бач и манастира Бођани, пикник у ловачком центру “Врањак” и други програми. На обали Дунава и његовим рукавцима постоји могућност спортског риболова на шарана, смуђа и сома.

ИНФО

Војна установа “Kарађорђево”
Иве Андрића 63, 21421 Kарађорђево
тел. ++381 (0)21 765-107
www.karadjordjevo.com