Spomenici prirode


Spomenik prirode je manja neizmenjena ili delimično izmenjena prirodna prostorna celina, objekat ili pojava. Fizički je jasno izražen, prepoznatljiv i jedinstven, reprezentativnih geomorfoloških, geoloških, hidrografskih, botaničkih i drugih obeležja, kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja.

Spomenik prirode može da bude:

  • geološki (istorijskogeološko-stratigrafski, paleontološki, petrološki, sedimentološki, mineraloški, strukturnogeološki, hidrogeološki i dr)
  • geomorfološki
  • speleološki (pećina, jama i dr)
  • hidrološki (ceo ili deo vodotoka, slap, jezero, tresava i dr)
  • botanički (retki ili značajni primerci biljnog sveta, pojedinačno stablo ili skupina stabala, drvoredi, parkovi, arboretumi, botaničke bašte i dr).
facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail