Lazarev kanjon

Lazarev kanjon se nalazi u istočnoj Srbiji, i predstavlja deo istočnog Kučaja. Značaj Lazarevog kanjona ogledaju se u reljefu, hidrografiji i živom svetu. Nastao je usecanjem Lazareve reke, desne pritoke Zlotske reke. Ovaj grandiozni kanjon usečen je u krečnjačku Dubašničku ravan, a na njega se nadovezuju plići i manji kanjoni Mikuljske i Pojenske reke, kao i kanjon Demizloka.

Lazarev kanjon je jedan od najneprohodnijih kanjona u Srbiji. Dugačak je 4,5 km, dubok od 350 do 500 m, a najmanja širina iznosi 4 m. Odlikuje se vertikalnim krečnjačkim stenama sa naglašenim postojanjem zaravnjenog krečnjačkog platoa od koga je počelo usecanje doline. Takođe, jedinstven je po raznovrsnosti površinskih i podzemnih oblika kraškog reljefa, kao što su kraške doline, vrtače, škrape, kamenice, pećine i jame. Na području Lazarevog kanjona otkriveno je više od 70 speleoloških objekata, prvenstveno pećina i jama. Najznačajnije su Lazareva pećina i Vernjikica. Područje je značajno i zbog raznovrsnosti pojavnih oblika površinskih i podzemnih voda.

Flora ovog područja je za oko 1,5 puta raznovrsnija od flora nacionalnih parkova Kopaonika, Šare i Đerdapa i čak 5 puta raznovrsnija od flore čitave Srbije, što ukazuje na njegov značaj kao jednog od najistaknutijih centara florističkog diverziteta na Balkanu. Floru karakteriše brojnost i raznovrstan karaker endemičnih i subendemičnih biljaka, kao i prisustvo 52 reliktne biljne vrste, koje svoje poreklo vode iz različitih geoloških perioda.

Što se vegetacije tiče, Lazarev kanjon se nalazi u području zajednice sladuna i cera sa grabicem, s tim da je zabeleženo čak 16 šumskih i 10 zeljastih zajednica. Na teritoriji Lazareve pećine živi 57 vrsta visokog i niskog drveća i 27 vrsta žbunova. Ovo je jedan od najvažnijih centara evropskog listopadnog drveća i retko stanište krimskog bora. Od velikog značaja su i šume palasijevog crnog bora na liticama kanjona i bukovo-jelove šume.

U kanjonu živi 35 vrsta sisara (slepi miševi, divokoze i dr), 96 vrsta ptica (suri orao, sivi soko, buljina, šumska sova, puzgavac, žutokljuna galica, vodomar, sirijski šareni detlić, daurska lasta i dr), 9 vrsta gmizavaca, 8 vrsta vodozemaca i brojne, još uvek nedovoljno proučene vrste insekata i pećinske faune.

INFO

JP „Srbijašume“
Šumsko gazdinstvo „Timočke šume“
Dragiše Petrovića 5, 19370 Boljevac
tel. ++381 (0)30 425-570, faks 63-441
www.srbijasume.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail