Prerasti Vratne

Reka Vratna, pritoka Dunava, nalazi se u severoistočnoj Srbiji. Zahvaljujući specifičnim geološkim odnosima u njenom slivu, stvorena je kompozitna dolina sa klisurama i kanjonskim delovima u karbonatnim stenama.

U kanjonu Vratne postoje tri velike prerasti – prirodni kameni mostovi, različitog načina nastanka. One predstavljaju unikatnu pojavu kao određenu fazu evolucije tunelske pećine i rečnih meandara u prerasti.

Suva prerast je nastala na mestu poniranja Vratne pred krečnjačkim grebenom u uklještenom meandru. To je impozantan prirodni kameni most visok 20 m, širok 15m, sa svodom širine 34 m.

Tri kilometra nizvodno od Suve prerasti nalazi se Velika prerast, zaostali deo nekadašnjeg pećinskog svoda. Ona ima otvor u obliku tunela dugačkog 45 m, visokog 26 m, širokog 22-33 m. Na zidovima i tavanici prerasti nalazi se više otvora pećinskih kanala.

Mala prerast je samo 100 m nizvodno od Velike prerasti, na samom završetku kanjonskog dela doline. Dalje počinje prostrana i široka dolina Vratne sa manastirskim kompleksom. Na najužem mestu izlaznog dela, oko 200 m uzvodno od manastira Vratna, uzdiže se vitki luk prirodnog kamenog mosta, visok 34 m, širok 33 m i debeo 15 m.

Nastale kombinacijom lokalnog poniranja rečnog toka i obrušavanja tavanice nekog starog pećinskog tunela kojim je proticala Vratna, čitava dolina, a posebno atraktivne prerasti kao prirodni kameni lukovi nad rečnim tokom, izuzetan su primer delovanja rečnog i kraškog procesa u izolovanim delovima krečnjačkog reljefa.

INFO

JP „Srbijašume“
Šumska uprava „Negotin“
Generala Galebate 2,19300 Negotin
tel. ++381 (0)19 548-088
www.srbijasume.rs

facebooktwittergoogle_pluspinterestmailfacebooktwittergoogle_pluspinterestmail